NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B ĐƯỜNG SINH SẢN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TUẦN THỨ 35 ĐẾN TUẦN THỨ 37 TẠI NGHỆ AN (2019)

Tăng Xuân Hải1, Quế Anh Trâm2
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
2 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu ngang mô tả có phân tích tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2019 ở phụ nữ có thai.


Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B - Group B Streptococcus (GBS) đường sinh sản ở phụ nữ có thai tuần thứ 35 đến tuần thứ 37 tuần tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2019.


Đối tượng nghiên cứu: 750 phụ nữ có thai tuần thứ 35 đến tuần thứ 37 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, với các kỹ thuật thăm khám lâm sàng, phỏng vấn thai phụ, nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường chọn lọc GBS và CAM test.


Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ nhiễm GBS ở phụ nữ có thai 35 - 37 tuần tại Nghệ An 2018 bằng nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường chọn lọc là 9,2%(69/750). Các yếu tố được xác định có liên quan đến tình trạng nhiễm GBS ở thai phụ gồm: Sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh (OR = 1,86, 95%CI (1,36 - 4,59, p < 0,05); Thực hành vệ sinh không đúng cách: OR = 1,74, 95%CI (1,16 - 4,36), p < 0,05; Có tiền sử nhiễm GBS lần mang thai trước 1,98, 95%CI (1,64 - 4,15), p < 0,05; Không có thói quen rửa vệ sinh âm hộ hằng ngày OR = 3,0, 95%CI(1,42 - 7,59), p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. CDC – USA, Sexually transmitted diseases treatment guidelines, MMWR, 2002, Vol.51 (NO. RR- 6), pp.9- 28.
2. CDC – USA, Prevention of perinatal group B Streptococcal disease: A public health perspective. MMWR, 1996, Vol.45 (7), pp.1-24.
3. Claudia Reinheimer et al., Group B streptococcus infections in neonates admitted to a German. NICU: Emphasis on screening and adherence to pre-analytical recommendations. Early Human Development, 2016, Vol.103, pp.37-41.
4. Medugu et al., Group B streptococcal colonization and transmission dynamics in pregnant women and their newborns in Nigeria: implications for prevention strategies. Clinical Microbiology and Infection, 2017, Vol.23(9), 673.e9-673.e16.
5. K. le Doare et al., Risk factors for Group B Streptococcus colonisation and disease in Gambian women and their infants. Journal of Infection, 2016, Vol.72(3), pp.283-294.
6. B. Lu, Epidemiology of Group B streptococcus isolated from pregnant women in Beijing, China. Clinical Microbiology and Infection, 2013, Vol.20(6), pp.O370-O373.
7. Ministry of Health, National action plan of health care for mothers, children and infants in the period 2016 – 2020, page 15, 2016.
8. Ministry of Health, Instruction 04 (12003/CT- BYT) on strengthening infant care for decreasing neonatal mortality rate, 2003.
9. Thanh NTV, The prevalence of group B streptococcal colonization in pregnant women at Tu Du Hospital in June 2006 – June 2007, Thesis of Doctor Specialist II, Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, 2007.
10. Hiep TQ, Study of several characteristics of vaginitis caused by group B streptococcal colonization among pregnant women examined and treated in Bach Mai Hospital. Thesis of Doctor Specialist II, Hanoi Medical University, 2011.