KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC KHI TRẺ BỊ TIÊU CHẢY CỦA BÀ MẸ CÓ CON TỪ 6– 24 THÁNG TUỔI TẠI XÃ MINH KHAI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Phạm Văn Hùng1, Đoàn Hữu Thiên1, Trần Hồng Trâm1
1 Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành chăm sóc cho trẻ bị tiêu chảy của bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội.


Đối tượng: 216 bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội.


Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang


Kết quả: Qua điều tra 216 bà mẹ tại xã Minh Khai, tỷ lệ bà mẹ đạt kiến thức chăm sóc trẻ bị tiêu chảy là 63,4% và 36,6% bà mẹ không đạt kiến thức khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy. Trong số 216 trẻ của các bà mẹ thì chỉ có 171 trẻ từng bị tiêu chảy, chiếm 79,2%. Khi trẻ bị tiêu chảy trong lần gần đây nhất thì có 59,7% bà mẹ chăm sóc tại nhà và 10,2 bà mẹ cho trẻ tới trạm y tế. Thực hành của bà mẹ chăm sóc trẻ bị tiêu chảy có 46,8% đạt và 53,2% không đạt trong tổng số 171 bà mẹ phải chăm con bị tiêu chảy trong lần gần đây nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tuan NT, Tuong PD, Nutrition for children 6-24 months old with acute diarrhea in the community; Journal of practical medicine; 2002; 10:28-30.
2. Hoai Duc district preventive medicine center, Report on health activities in 2012, orientation and tasks in 2013; Hoai Duc district, Hanoi, 2013.
3. Hoai Duc district preventive medicine center, Report on health activities in 2013, orientation and tasks in 2014; Hoai Duc district, Hanoi, 2014.
4. Ngoc NTT, Knowledge and practice on prevention and treatment of diarrhea of mothers with children under 2 years old in Phuc Xa ward, Ba Dinh, Hanoi in 2010; Journal of preventive medicine; 2010; 122(4):61-67.
5. Ahmed SF, Farheen A, Muzaffar A et al., Prevalence of Diarrhoeal Disease, its Seasonal and Age Variation in under- fives in Kashmir, India; Int J Health Sci (Qassim), Jul 2008; 2(2):126-133.