DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v63i8

Đã xuất bản: 2022-11-30

Bài báo khoa học

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH: BỐN TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN
Tăng Xuân Hải, Lê Trọng Thông, Trần Minh Long, Trần Văn Trung, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Hữu Việt Bách
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH HỘI CHỨNG DOWN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN
Bùi Đình Long, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Xuân Chung, Hoàng Minh Trường, Lê Hoài Anh, Phan Thị Thu, Nguyễn Thị Thơ Mây, Đào Thị Trang
VỠ TIM: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
Tăng Xuân Hải, Lê Trọng Thông, Trần Minh Long, Trần Văn Trung, Nguyễn Hữu Việt Bách
ĐỘT BIẾN GEN BRCA1/2 Ở BỆNH NHÂN VỚI HỘI CHỨNG UNG THƯ VÚ- BUỒNG TRỨNG DI TRUYỀN
Lê Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Quý Linh, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn, Nguyễn Viết Tiến
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG VÀ CÁC CHỈ SỐ TINH DỊCH ĐỒ Ở NAM GIỚI VÔ SINH
Lê Ngọc Tuệ Nhi, Trương Quốc Phong, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Quý Thưởng, Phạm Thái Hạ, Đoàn Xuân Kiên
RÒ LUÂN NHĨ BIẾN THỂ: VAI TRÒ CỦA VI PHẪU THUẬT
Đoàn Thị Hồng Hoa, Tăng Xuân Hải, Chu Thị Kim Anh, Trần Minh Long
NHẬN XÉT KẾT QUẢ CHỌC ỐI Ở NHỮNG TRƯỜNG HỢP THAI NHI CÓ TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN
Trần Anh Tú, Trần Danh Cường, Tăng Xuân Hải, Ngô Văn Cảnh, Phùng Thị Thêm, Phùng Thị Thêm, Nguyễn Thị Nhung