RÒ LUÂN NHĨ BIẾN THỂ: VAI TRÒ CỦA VI PHẪU THUẬT

Đoàn Thị Hồng Hoa1, Tăng Xuân Hải2, Chu Thị Kim Anh3, Trần Minh Long2
1 Trường Đại học Y dược, ĐHQG Hà Nội
2 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
3 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Rò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh thường gặp, nó thường biểu hiện dưới dạng lỗ nhỏ ở trước
của rễ luân nhĩ. Ngoài ra có những biến thể rò luân nhĩ khi lỗ rò khu trú ở phía sau ở đường kẻ qua
sụn nắp tai (còn gọi là rò sau tai). Trên thực tế, rò luân nhĩ cũng có thể biểu hiện giống như nang
biểu bì hay rò cung mang 1 do không rõ lỗ rò. Trong nghiên cứu, chúng tôi báo cáo 3 trường hợp
rò luân nhĩ biểu hiện như nang biểu bì tái phát ở vùng trước sụn nắp tai và sưng nề ở cửa tai. Lỗ rò
nằm sâu ở rãnh tận của vành tai chỉ có thể xác định dưới kính hiển vi đồng thời kỹ thuật bên trongngoài là phương thứctốt nhất có thể kiểm soát toàn bộ các nhánh được trải biểu mô vảy.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Choi SJ, Choung YH, Park K et al., The
variant type of preauricular sinus: postauricular
sinus. Laryngoscope. 2007;117:1798–1802.
2. Scheinfeld NS, Silverberg NB, Weinberg
JM et al., The preauricular sinus: a review of its
clinical presentation, treatment, and
associations. Pediatr
Dermatol. 2004;21(3):191–196.
3. Tan T, Constantinides H, Mitchell TE,
The preauricular sinus: A review of its
aetiology, clinical presentation and
management. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol. 2005;69(11):1469–1474.
4. Kim JR, Kim DH, Kong SK et
al., Congenital periauricular fistulas: Possible
variants of the preauricular sinus. International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,
78(11), 1843–1848, 2014.
5. Kumar KK, Narayanamurthy VB,
Sumathi V et al., Preauricular sinus: Operating
microscope improves outcome. Indian J
Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;58(1):6–8.
6. Mohammad Waheed ElAnwar and Ahmed Shaker ElAassar.. Supraauricular versus Sinusectomy Approaches for
Preauricular Sinuses. Int Arch
Otorhinolaryngol. 2016 Oct; 20(4): 390–393.
7. Yeo SW, Jun BC, Park SN et al., The
preauricular sinus: factors contributing to
recurrence after surgery. Am J
Otolaryngol. 2006; 27(6):396–400.
8. Chang PH, Wu CM, An insidious
preauricular sinus presenting as an infected
postauricular cyst. Int J Clin
Pract. 2005;59(3):370–372.
9. Wan-Ju H, Chia-Huei C, Mao-Che W et
al., Decision making in the choise of surgical
management for preauricular sinuses with
different severities. Otolaryngology–Head and
Neck Surgery 2013, 148 (6) 959-964.