ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TẠI BUỒNG TRỨNG

Trần Đình Bảo Thắng1, Nguyễn Hữu Hoài1, Phạm Gia Cảnh1
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị nang LNMTC tại buồng trứng bằng PTNS.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang hồi cứu gồm 81 bệnh nhân có nang
LNMTC được phẫu thuật tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Kết quả: Đau bụng kinh là lí do chính khiến người bệnh đi khám (35,8%); PTNS chẩn đoán
đúng 96,3%; Tỉ lệ PTNS là 87,7%; Tỉ lệ bóc nang LNMTC ± gỡ dính là 87,7%; PTNS có thời gian
phẫu thuật nhanh hơn so với nhóm mổ mở (61,2 ± 17,0 phút so với 82,0 ± 23,8 phút), p < 0,05.
PTNS có thời gian trung tiện sau phẫu thuật nhanh hơn so với nhóm mổ mở (25,0 ± 7,0 giờ so với
30,4 ± 10,6 giờ), p < 0,05; Tỉ lệ biến chứng và tai biến là 6,2%, chủ yếu gặp sau mổ mở.
Kết luận: PTNS là phương pháp điều trị chủ yếu. So với siêu âm, PTNS chẩn đoán chính xác
nang LNMTC buồng trứng hơn. PTNS có ưu điểm: thời gian phẫu thuật ngắn hơn, thời gian trung
tiện sau phẫu thuật ngắn hơn và ít tai biến hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đặng Vũ Anh, Nghiên cứu thái độ xử trí lạc
nội mạc tử cung tại buồng trứng ở Bệnh viện
Phụ Sản Hà Nội, Luận văn Bác sĩ Đa khoa,
Trường ĐH Y Hà Nội, 2014.
2. Nguyễn Thị Kim Dung, Nhận xét điều trị
nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng bằng
phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương,
Luận văn Bác sĩ Nội trú, Trường Đại học Y Hà
Nội, 2015.
3. Lê Hữu Tài, Tình hình phẫu thuật nang lạc
nội mạc tử cung buồng trứng tại Bệnh viện Phụ
Sản Trung ương, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại
học Y Hà Nội, 2020.
4. Nguyễn Thị Thu Trang, Nghiên cứu khối u
dạng lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng điều trị
tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Luận văn
Bác sĩ Nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà
Nội, 2017.
5. Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
lạc nội mạc tử cung, Nhà xuất bản Y học, Hà
Nội, 2019.
6. Del Forno S, Cofano M, Degli Esposti E,
Long-Term Medical Therapy after
Laparoscopic Excision of Ovarian
Endometriomas: Can We Reduce and Predict
the Risk of Recurrence?, Gynecol Obstet
Invest, 86(1–2), 170–176, 2021.
7. Dunselman GAJ, Vermeulen N, Becker C,
ESHRE guideline: management of women with
endometriosis, Hum Reprod Oxf Engl, 29(3),
400–412, 2014.