DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2

Đã xuất bản: 2022-04-06

Bài báo khoa học

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
Hoàng Đức Thái, Phan Văn Phong, Đoàn Ngọc Giang Lâm, Võ Quang Trung, Lê Thị Quý Thảo
CƠ CẤU BỆNH TẬT Ở ĐỒNG BÀO CHĂM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
Đào Tiến Mạnh, Hoàng Thanh Bình, Hồ Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Huy
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ KHI ĂN CỦA TRẺ DƯỚI 6 TUỔI TẠI VIỆT NAM NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Trần Ngọc Ánh, Trần Thị Diễm Quỳnh, Trần Linh Thảo, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Thanh Hải, Phạm Thị Hạ, Phạm Hùng Mạnh, Đoàn Thị Trang, Lê Thị Thảo Linh, Đỗ Thị Thanh Toàn, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Lê Xuân Hưng
THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lan, Phùng Thị Thảo, Vũ Thu Hà, Đoàn Ngọc Thủy Tiên, Đỗ Thị Thanh Toàn, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Lê Xuân Hưng
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA DẦU BÉO CHIẾT XUẤT TỪ HẠT TÍA TÔ
Trần Bá Kiên, Dương Ánh Tuyết, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Đông