THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Lê Thị Thanh Hương1, Nguyễn Trọng Hoàng2, Đào Lê Hoàng Minh1, Nguyễn Quỳnh Anh1
1 Trường Đại học Y tế công cộng
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021.


Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cắt ngang mô tả, kết hợp phương pháp định lượng được tiến hành từ 01/2021-12/2021 tại 16 khoa lâm sàng, 03 khoa cận lâm sàng và 4 trung tâm (12 đơn vị) tại BVĐK tỉnh Phú Thọ.


Kết quả: Hầu hết công tác quản lý chất thải rắn y tế của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thực hiện đúng những tiêu chí theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT/BYT - BTNMT ngày 31/12/2015, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần được sớm khắc phục như về biểu tượng nhận biết chất thải bên ngoài thùng, nơi đặt thùng không có hướng dẫn phân loại, thu gom CTRYT. Bệnh viện có 3 đội vận chuyển CTRYT với đầy đủ thiết bị và dụng cụ để vận chuyển CTRYT từ khu vực thu gom đến nơi lưu giữ và xử lý, đường vận chuyển chưa được riêng biệt hoàn toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Anh HL, Situation of medical solid waste management and some associated factors in Cam Pha General hospital in Quang Ninh in 2019, Master thesis, Hanoi university of Public Health, 2019.
2. Tu HTT, Situation of medical solid waste management and some associated factors in Ethnic medicine institute Ho Chi Minh city in 2020, 2020.
3. Tam NTT, Situation of medical solid waste management and some associated factors in Bac Ninh General hospital in 2019, Master thesis, Hanoi university of Public Health, 2019.
4. Hue PTK, Status of compliance with regulations on medical solid waste management at Dak Nong Provincial General Hospital and some associated factors in 2019, Master thesis, Hanoi university of Public Health, 2019.
5. Nam DNB, Situation of medical solid waste management and some associated factors at Lac Duong district health center, Lam Dong province in 2019, Master thesis, Hanoi university of Public Health, 2019.