ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA DẦU BÉO CHIẾT XUẤT TỪ HẠT TÍA TÔ

Trần Bá Kiên1, Dương Ánh Tuyết2, Nguyễn Thùy Dương2, Nguyễn Thị Đông3
1 Trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương
2 Trường Đại học Dược Hà Nội
3 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Dầu béo chiết xuất từ hạt tía tô chứa các axit béo không no acid linolenic và acid linoleic có tác dụng tốt trong việc hạ lipid máu. Kết quả thử nghiệm cho thấy, sản phẩm thử nghiệm được điều chế từ dầu béo hạt tía tô với liều lượng 40mL/kg (Acid linoleic 58,48%, acid linolenic19,27%) - liều cao nhất có thể cho chuột uống bằng kim cong đầu tù - không cho thấy độc tính cấp. Khi dùng liều lặp lại trong 28 ngày, dầu béo hạt tía tô không có biểu hiện độc tính trên thỏ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cardiovascular diseases, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds), Accessed 20 June 2021
2. To MT, Tram VT, Academic Pharmacology 2. Medical Publishing House, 2018.
3. Kyeong RL, Kyung HK, Jung BK, et al., High accumulation of γ-linolenic acid and Stearidonic acid in transgenic Perilla seeds. BMC Plant Biology, 2019; 19: 120.
4. Kim SR, Je J, Jeong K, et al., Perilla Oil Decreases Aortic and Hepatic Lipid Accumulation by Modulating Lipogenesis and Lipolysis in High-Fat Diet-Fed Mice, Journal of Medicinal Food 2018; 22(1), 14-21.
5. Guidelines for preclinical and clinical trials of traditional and herbal medicines - Ministry of Health, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-141-QD-K2DT-2015-Huong-dan-thu-nghiem-tien-lam-sang-lam-sang-thuoc-dong-y-414589.aspx. Accessed 14 March 2021.
6. OECD, Test Guidelines for Chemicals, OECD, 2021; Section 4, Test No. 407,420,423,425.
7. Shayne CG., Drug safetey evalution, Wiley, 2002.
8. Dam DT, How to express dosage of substances extracted from medicinal herbs. Medical Publishing House 2015; p. 565-568.
9. Zhang H, Guan J, Tian Y et al., Acute and sub-chronic 90-day oral toxicity study of Perilla seed oil in rodents and Beagle dogs, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2019; 103: 229-236.
10. Yang Z, Ren T, Lu D et al., Evaluating the safety of phytosterols removed perilla seed oil-based lipid emulsion, Taylor & Francis, 2016; 13(10): 1345-1356.