Đặc điểm rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Ngô Đức Kỷ1
1 Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Rối loạn các thành phần lipid và lipoprotein là nguyên nhân chính dẫn đến xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2.


Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm rối các thành phần lipid và mối liên quan với một số yếu tố ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 105 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị tại Khoa nội tiết – đái tháo đường, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, thời gian từ tháng 01/2021 – 06/2021.


Kết quả: Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 là 86,7%.  Tỷ lệ tăng cholesterol (TC), triglyceride (TG), LDL – cholesterol (LDL – C) lần lượt là 26,7%; 61,9%; 64,8% và tỷ lệ giảm HDL – cholesterol (HDL – C) là 47,6%. Tỷ lệ rối loạn 2 thành phần là 25,7%; rối loạn 3 thành phần là 23,8% và 13,3% có rối loạn 4 thành phần lipid máu. Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa vòng bụng với TC (r = 0,289; p < 0,05) và TG (r = 0,238; p < 0,05). Có mối tương quan thuận giữa HbA1c với TC (r = 0,246; p < 0,05), TG (r = 0,297; p < 0,05) và tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê giữa HbA1c với HDL – C (r = - 0,2; p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ rối loạn lipid máu gặp ở đa số bệnh nhân đái tháo đường tý p 2. Do đó sàng lọc, điều trị rối loạn lipid máu là cần thiết để dự phòng biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ronad MK, Lipids and Lipoproteins in Patients With Type 2 Diabetes, Diabetes Care, 2014; 27:1496–1504.
2. Vijayaraghavan K, Treatment of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes, Lipids in Health and Disease, 2010; 9:144
3. Trien VD, Thom NV, Thuy DB, Characteristics of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes treated in Thai Binh Preventive medicine center, Vietnam Journal of preventive medicine, 2015; Vol XXV; 8 (168): 349.
4. Chi CM, Survey on dyslipidemia and atherosclerotic indices in patients with type 2 diabetes, Vietnam journal of diabetes and endocrinology, 2018; 29: 1859-4727.
5. Huyen VTT, Huong TTT, Nghia VX, Characteristics of lipid disorders in elderly patients with type 2 diabetes mellitus, Journal of Military pharmaco - Medicine, 2014; 5: 98 – 104
6. IDF Diabetes Atlas, 9th Edition 2019.
7. Tuan LD, Hoa TTT, Nga NTP, et al., The correlation between lipid disorder and serum glucagon like peptide-1 in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients with either overweight or obesity, Vietnam journal of diabetes and endocrinology, 2020; 38: 53 – 59.
8. Yanhu D, Weiguo G, Lei Z, et al., Patient characteristics related to metabolic disorders and chronic complications in type 2 diabetes mellitus patients hospitalized at the Qingdao Endocrine and Diabetes Hospital from 2006 to 2012 in China, Diabetes & Vascular Disease Research, 2017, Vol. 14(1): 24–32.
9. Shiferaw B, Tagesech Y, Abdurehman EM, Dyslipidemia and associated factors among diabetic patients attending Durame General Hospital in Southern Nations, Nationalities, and People’s Region. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2017;10: 265–271.
10. Begum A, Irfan SR, Hoque MR, et al., Relationship between HbA1c and Lipid Profile Seen in Bangladeshi Type 2 Diabetes Mellitus Patients Attending BIRDEM Hospital: A Cross-Sectional Study, Mymensingh Med J, 2019; 28(1):91-95
11. Subashini CT, Nureslyna SB, Elizabeth G, et al., Relationship between dyslipidaemia and glycaemic status in patients with type 2 diabetes mellitus, Malaysian J Pathol, 2016; 38(2) : 123 – 130.