NGHIÊN CỨU CA BỆNH TRẺ SƠ SINH MẮC COVID-19 NẶNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, HÀ NỘI NĂM 2021

Vũ Thị Thu Nga1, Phan Tiến Dũng1, Ngô Thị Hiếu Minh1, Nguyễn Văn Thường1
1 Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chủng vi rút SARS-CoV-2 gây ra đại dịch trên thế giới từ năm 2019 với khả năng lây lan ngày càng tăng với những biến chủng mới. Chúng tôi báo cáo ca sơ sinh 19 ngày tuổi đây là ca bệnh nhỏ tuổi nhất ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và thành phố Hà Nội vào thời điểm hiện tại. Trẻ là ca nhiễm Covid-19 lây truyền ngang, chẩn đoán dựa vào PCR dịch mũi họng dương tính. Trẻ được phân loại Viêm phổi nặng do Covid-19 với các biểu hiện triệu chứng: Sốt, triệu chứng tiêu hóa, hô hấp, và các biểu hiện marker viêm và D-dimer tăng rất cao. Trẻ đã được điều trị hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy, thuốc corticoid, chống đông, kháng sinh và dinh dưỡng chăm sóc. Trẻ dừng điều trị sau 12 ngày và ra viện sau 21 ngày cùng với gia đình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China | Global Health | JAMA Pediatrics | JAMA Network. , accessed: 10/24/2021.
2. Hinojosa-Velasco A, de Oca PVB-M, García-Sosa L.E., et al., A case report of newborn infant with severe COVID-19 in Mexico: Detection of SARS-CoV-2 in human breast milk and stool. Int J Infect Dis, 2020, 100, 21–24.
3. Sun M, Xu G, Yang Y, et al., Evidence of mother-to-newborn infection with COVID-19. BJA Br J Anaesth, 2020, 125(2), e245–e247.
4. Alonso Díaz C, López Maestro M, Moral Pumarega MT, et al., First case of neonatal infection due to COVID-19 in Spain. An Pediatr, 2020, 92(4), 237–238.
5. https://covid19.gov.vn, The first recovered case of neonatal infection due to COVID-19 in Vietnam, .
6. Raschetti R, Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C., et al., Synthesis and systematic review of reported neonatal SARS-CoV-2 infections. Nat Commun, 2020, 11(1), 5164.
7. Meena J, Yadav J, Saini L, et al., Clinical Features and Outcome of SARS-CoV-2 Infection in Children: A Systematic Review and Meta-analysis. Indian Pediatr, 2020, 57(9), 820–826.
8. Liguoro I, Pilotto C, Bonanni M, et al., SARS-COV-2 infection in children and newborns: a systematic review. Eur J Pediatr, 2020, 1–18.
9. Henry BM, Vikse J, Benoit S, et al., Hyperinflammation and derangement of renin-angiotensin-aldosterone system in COVID-19: A novel hypothesis for clinically suspected hypercoagulopathy and microvascular immunothrombosis. Clin Chim Acta Int J Clin Chem, 2020, 507, 167–173.
10. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children in New York State | NEJM. , accessed: 10/26/2021.
11. Trevisanuto D, Cavallin F, Cavicchiolo ME, et al., Coronavirus infection in neonates: a systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2021, 106(3), 330–335.
12. Auriti C, De Rose DU, Mondì V, et al., Neonatal SARS-CoV-2 Infection: Practical Tips. Pathogens, 2021, 10(5), 611.
13. Raschetti R, Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, et al., Synthesis and systematic review of reported neonatal SARS-CoV-2 infections. Nat Commun, 2020, 11(1), 5164.
14. Del Borrello G, Giraudo I, Bondone C, et al., SARS-COV-2–associated coagulopathy and thromboembolism prophylaxis in children: A single-center observational study. J Thromb Haemost, 2021, 19(2), 522–530.
15. Guidelines for diagnosis and treatment of COVID-19 caused by a new strain of Corona virus (SARS-CoV-2) revised and supplemented by the Ministry of Health .