DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v64i2

Đã xuất bản: 2023-03-15

Bài báo khoa học

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH QUẢNG NAM TRONG NĂM 2020-2021
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Mai Văn Mười, Võ Thị Thùy Trang, Trần Thị Khánh Ninh, Nguyễn Thùy Linh
KHẢO SÁT BIẾN THỂ GEN PAH GÂY BỆNH PHENYL XETON NIỆU BẰNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI
Phan Ngọc Phú Quý, Tăng Hùng Sang, Giang Hoa, Đoàn Thị Kim Phượng, Hoàng Thu Lan, Hoàng Thị Ngọc Lan, Lương Thị Lan Anh
THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, HUYỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM
Trần Danh Cường, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Lê Minh, Đỗ Tuấn Đạt, Đoàn Quốc Hưng, Lê Minh Giang, Trần Thị Hảo, Đỗ Nam Khánh, Nguyễn Thị Thu Hường, Lê Đình Luyến, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Thanh Toàn
Y TẾ TỪ XA TRONG HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ Y KHOA: TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM
Đinh Thái Sơn, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Nga, Đinh Xuân Hoàn, Trần Ngọc Ánh, Đặng Thị Diệp Thanh, Lê Xuân Hưng, Phan Thanh Hải, Đỗ Thị Thanh Toàn
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ CFFDNA TRONG XÉT NGHIỆM NIPT SÀNG LỌC TRƯỚC SINH HỘI CHỨNG DOWN
Vũ Thị Thúy Chi, Trịnh Thị Quế, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Đăng Thu Phương, Hoàng Thị Ngọc Lan, Lương Thị Lan Anh