THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Phạm Thị Hồng Chiên1, Phạm Đình Khanh1, Phạm Thành Linh2
1 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự thay đổi tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước và sau phẫu thuật cắt thanh
quản toàn phần tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương năm 2021. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu: 58 người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần tại khoa Ung bướu
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương năm 2021. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Có 22,4%
người bệnh suy dinh dưỡng theo BMI trước phẫu thuật, tăng lên 29,3% sau phẫu thuật. Trung bình
BMI sau phẫu thuật thấp hơn trước phẫu thuật (p<0,05). Có 62,1% người bệnh có sụt cân sau phẫu
thuật. Tỷ lệ sụt cân ở người bệnh ≥ 60 tuổi cao hơn nhóm <60 tuổi (p<0,05). Kết luận: Tình trạng
dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật có xu hướng kém hơn trước khi phẫu thuật. Cần được
đánh giá và phát hiện sớm những người bệnh có nguy cơ về dinh dưỡng để tiến hành hỗ trợ can thiệp
kịp thời giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Kristina N, “Prognostic impact of diseaserelated malnutrition”,
Clinical nutrition. 27(1),5-15, 2008.
[2] Digant G, “Malnutrition was associated with poor
quality of life in colorectal cancer: a retrospective
analysis”, Journal of clinical epidemiology. 59(7),
704-709, 2006.
[3] Adam Truong, “Implications of preoperative
hypoalbuminemia in colorectal surgery”,
World journal of gastrointestinal surgery. 8(5),
353, 2016.
[4] Sarah AP, Yussy AD, Birgitta MD, “Risk Factors
of Laryngeal Carcinoma in OtorhinolaryngologyHead
and Neck Division of Dr. Hasan Sadikin
Hospital Bandung”, Journal of Medicine and
Health. 2(2), 2018.
[5] Trần Thị Hà, Triệu Triều Dương, Vũ Ngọc Sơn,
“Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước và
sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh
viện Trung ương Quân đội 108”, Tạp chí Y dược
lâm sàng 108. 17 (DB), 2022.
[6] Bùi Thị Duyên, Nguyễn Quang Dũng, “Tình
trạng dinh dưỡng trước và sau phẫu thuật của
người bệnh phẫu thuật đường tiêu hóa tại bệnh
viện quân y 175 năm 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng
và Thực phẩm. 17 (2), 35-45, 2021.
[7] Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Sơn,
Nguyễn Trọng Hưng, “Tình trạng dinh dưỡng
người bệnh trước và sau mổ chân thương sọ não
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2017
và một số yêu tố liên quan”, Tạp chí Y học Dự
phòng. 30(7), 109-117, 2020.
[8] Young SP, “Prognostic Roles of Perioperative
Body Mass Index and Weight Loss in the LongTerm
Survival of Gastric Cancer PatientsBody
Mass Index as a Prognostic Factor in Gastric
Cancer”, Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention. 27(8), 955-962, 2018.