ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN TRẺ MẮC COVID-19 BIẾN THỂ ALPHA TẠI HẢI DƯƠNG

Phạm Văn Đếm1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở trẻ mắc COVID-19, biến thể Alpha.
Đối tượng nghiên cứu: 53 trẻ được xác định mắc COVID-19, biến thể Alpha tại Hải Dương, từ
tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca bệnh. Kết quả: Trẻ
trai gặp 54,7%, tuổi trung bình 7,5 ± 4,5 tuổi, trẻ lớn chiếm 79,2%, nguồn phơi nhiễm trong gia đình
chiếm 51%. Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là khi nhập viện là ho (16,9%), ỉa chảy (9,4%), 35 trẻ
(chiếm 67,9%) không có biểu hiện triệu chứng. Thay đổi giá trị xét nghiệm hay gặp nhất là tăng số
lượng tiểu cầu (26,4%), tăng bạch cầu 15,1%, tỷ lệ lympho tăng 16,9%, tăng chỉ số D-dimer (16,9%),
tăng men gan và tăng CRP là 13,2%, tổn thương phổi trên phim Xquang ngực chỉ gặp 11,3%. Không
có bệnh nhân suy hô hấp, không có tử vong. Kết luận: Biểu hiện lâm sàng của trẻ mắc COVID-19
biến thể Alpha nhẹ, ít triệu chứng, thay đổi các chỉ số cận lâm sàng không đặc hiệu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Health, M.o., Guidance take care and
treatment pantients with acute respiratory
infection caused by coronavirus (2019-nCoV)
in hospital, 1-50. 2021.
[2] Organization., W.H., World Health Organization.
Statement on the second meeting of the
International Health Regulations (2005)
Emergency Committee regarding the outbreak
of novel coronavirus (2019-nCoV). Jan
30, 2020. https://www.who.int/news-room/
detail/30–01–2020- statement-on-the-secondmeeting-
of-the-international-healthregulations-
(2005)-emergency-committee-regarding-theoutbreakof-
novel-coronavirus-(2019-ncov) (accessed Feb 20, 2020). 2020.
[3] Team, C.C.-R., Coronavirus Disease 2019 in
children—United States, February 12–April
2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
69:422–426. https://doi.org/10. 15585/mmwr.
mm6914e4 2020.
[4] CDC, US COVID-19 Cases Caused by
Variants. 2020.
[5] Dong L, T.J., He S, Zhu C, Possible vertical
transmission of SARS-CoV-2 from an infected
mother to her newborn. JAMA. https://doi.
org/10.1001/jama. 2020.4621, 2020.
[6] Xiaoxia Lu, M.D., Liqiong Zhang, M.D., and Hui
Du, SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J
Med. 2020 Mar 18 : NEJMc2005073, 2020.
[7] Bonann, I.L.C.P.M., SARS-COV-2 infection
in children and newborns: a systematic review.
SARS-COV-2 infection in children and
newborns: a systematic review. European Journal
of Pediatrics https://doi.org/10.1007/s00431-020-
03684-7. 2020.
[8] Diseases, K.S.o.I., Report on the Epidemiological
Features of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Outbreak in the Republic of Korea
from January 19 to March 2, 2020. J Korean
Med Sci 2020 Mar 16;35(10):e112. doi: 10.3346/
jkms.2020.35.e112, 2020.
[9] Dong Y, M.X., Hu Y, , Epidemiological
characteristics of 2143 pediatric patients97
with 2019 Coronavirus disease in China.
Pediatrics.:e20200702. https://doi.org/10.1542/
peds.2020-0702, 2020.
[10] Niccolò Parri 1, M.L., Danilo Buonsenso
2, , Children with Covid-19 in Pediatric
Emergency Departments in Italy. N Engl J
Med, Jul 9;383(2):187-190. doi: 10.1056/
NEJMc2007617, 2020.
[11] Hasan TEZER1, T.B.D., Hasan TEZER1,
Tuğba BEDİR DEMİRDAĞ2, (2020), Novel
coronavirus disease (COVID-19) in children,
Turk J Med Sci (2020) 50: 592-603, doi:10.3906/
sag-2004-17. 2020.
[12] Zeng L, X.S., Yuan W, , Neonatal early-onset
infection with SARS-CoV-2 in 33 neonates
born to mothers with COVID-19 in Wuhan.
China JAMA Pediatr. https://doi.org/10.1001/
jamapediatrics.2020.0878, 2020.
[13] Zeng LK, T.X., Yuan WH et al First case of neonate
infected with novel coronavirus pneumonia
in China. Zhonghua Er Ke Za Zhi 58:E009.
https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0578-
1310.2020.0009. 2020.
[14] D Wang, X.L.J., F Xie, linical analysis of 31
cases of 2019 novel coronavirus infection
in children from six provinces (autonomous
region) of northern China. Zhonghua Er
Ke Za Zhi, 58(4):269-274. doi: 10.3760/
cma.j.cn112140-20200225-00138, 2020.
[15] Jun Yasuhara MD, T.K.M., Hisato Takagi MD, ,
Clinical characteristics of COVID‐19 in children:
A systematic review, Pediatric Pulmonology.
2020;55:2565–2575. 2020.
[16] Qinxue Shen 1 2 3, W.G., Ting Guo 1 2 3,, Novel
coronavirus infection in children outside of
Wuhan, China. Pediatr Pulmonol, 55(6):1424-
1429. doi: 10.1002/ppul.24762., 2020.
[17] Haiyan Qiu, J.W., Liang Hong, Clinical and
epidemiological features of 36 children with
coronavirus disease 2019 (COVID-19) in
Zhejiang, China: an observational cohort study.
Lancet Infect Dis, 20(6):689-696. doi: 10.1016/
S1473-3099(20)30198-5, 2020.