KẾT QUẢ SỚM Ở BỆNH NHÂN SAU NONG HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI NGOẠI VI BẰNG BÓNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Minh Đức1, Lê Hồng Quang1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm sau nong hẹp động mạch phổi ngoại vi bằng bóng. Đối tượng và
phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 08 năm 2022, tất cả các bệnh nhân
được chẩn đoán và nong hẹp động mạch phổi ngoại vi bằng bóng. Kết quả: Tổng số 31 bệnh nhân
được nghiên cứu, tuổi từ 3,8 tháng đến 12 tuổi, cân nặng trung vị là 15,6kg. Tất cả các bệnh nhân đều
sau phẫu thuật sửa chữa bệnh lý tim bẩm sinh, thường gặp nhất ở nhóm sau mổ thông liên thất kèm
teo phổi và tuần hoàn bàng hệ (45,2%). Tỷ lệ thành công là 58,1% (18/31). Có 3 bệnh nhân có biến
chứng sau can thiệp (9,7%) bao gồm 2 bệnh nhân vỡ bóng khi bơm, và 1 bệnh nhân rối loạn nhịp
ngoại tâm thu thất thoáng qua. Sự khác biệt đánh giá trên thông tim trước và sau can thiệp ở đường
kính ĐMP (3,4 ±1,3 và 5,6 ± 1,6 mm), áp lực thất phải tâm thu (60,1 ± 16,1 và 50,3 ± 13,8 mmHg),
chênh áp tâm thu tối đa qua đoạn hẹp(24,7 ± 11,6 và 14,7 ± 9,4 mmHg), p < 0,001. Kết luận: Nong
hẹp ĐMP ngoại vi bằng bóng có kết quả bước đầu khả quan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ko S, Komuro J, Katsumata Y et al., Peripheral
pulmonary stenosis with Noonan syndrome
N.M. Duc, L.H. Quang. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 64, No 2 (2023) 1-88
treated by balloon pulmonary angioplasty. Pulm
Circ. 2020;10(4):2045894020954310.
[2] Kim CW, Aronow WS, Dutta T et al., Treatment
of Peripheral Pulmonary Artery Stenosis.
Cardiology in Review. 2021;29(3):115-119.
[3] Patel AB, Ratnayaka K, Bergersen L, A review:
Percutaneous pulmonary artery stenosis therapy:
state-of-the-art and look to the future.
[4] Mullins CE, CardiacCatheterizationin
CongenitalHeart Disease:Pediatric andAdult. Vol
1: 2006, page 441, 2006.
[5] Gentles TL, Lock JE, Perry SB, High pressure
balloon angioplasty for branch pulmonary artery
stenosis: early experience. J Am Coll Cardiol.
1993;22(3):867-872.
[6] Ring JC, Bass JL, Marvin W et al., Management
of congenital stenosis of a branch pulmonary
artery with balloon dilation angioplasty. Report
of 52 procedures. J Thorac Cardiovasc Surg.
1985;90(1):35-44.
[7] Bass JL, Percutaneous balloon dilation
angioplasty of pulmonary artery branch stenosis.
[8] Worms AM, Marçon F, Chehab G et al.,
[Percutaneous angioplasty of branch pulmonary
artery stenosis. A cooperative study]. Arch Mal
Coeur Vaiss. 1992;85(5):527-531.
[9] Geggel RL, Gauvreau K, Lock JE, Balloon
Dilation Angioplasty of Peripheral Pulmonary
Stenosis Associated With Williams Syndrome.
Circulation. 2001;103(17):2165-2170.