DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v62i3%20(2021)

Đã xuất bản: 2021-05-05

Bài báo khoa học

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2020
Bùi Huy Tùng, Hà Thị Nguyệt Minh, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thanh Huyền, Trần Đỗ Bảo Nghi
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CHẾ PHẨM BỘT SINH KHỐI NẤM THƯỢNG HOÀNG SAU KHI LÊN MEN CHÌM
Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Liên, Phạm Đức Cường, Ninh Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Minh Huyền
THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở VÙNG NÔNG THÔN TỈNH THÁI BÌNH
Trần Đình Thoan, Nguyễn Thị Ái, Nguyễn Hà My, Phan Thị Nga, Bùi Thị Huyền Diệu
NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRUYỀN TRUNG TÂM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Đặng Thị Thu Hương, Hồ Thị Minh Thân, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Quang Nghĩa, Lê Kiến Ngãi, Trần Minh Điển