THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ HÓA XẠ TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN NĂM 2020

Hồ Thị Minh Thu1, Đào Văn Dũng2
1 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và chất lượng cuộc sống người bệnh ung thư hóa xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và phân tích một số yếu tố liên quan tới chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư hóa xạ trị.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 385 người bệnh ung thư hóa xạ trị. Sử dụng thang điểm EORTC QLQ-C30 để đánh giá chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu.


Kết quả: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống theo tình trạng sức khỏe tổng quát của người bệnh là 48,2 điểm. Trong lĩnh vực chức năng, cao nhất là chức năng nhận thức 78,4 điểm và thấp nhất là chức năng xã hội 55,8 điểm. Các yếu tố giới tính, vị trí ung thư, số lần vào viện là các yếu tố có liên quan đến CLCS của ĐTNC.


Kết luận: Điểm CLCS của người bệnh ung thư hóa xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ở mức trung bình, yếu tố thể chất, hoạt động, chán ăn và vị trí ung thư có thể được sử dụng là một yếu tố dự báo chất lượng cuộc sống của họ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bá Đức, Bùi Diệu, Trần Văn Thuấn và cộng sự (2010). Tình hình mắc ung thư tại Việt nam năm 2010 qua số liệu của 6 vùng ghi nhận giai đoạn 2004 - 2008. Tạp chí Ung thư học Việt Nam, (1), 9 - 17.
2. Cung Thị Tuyết Anh và Cộng sự (2013), "Khảo sát chất lượng cuộc sống trên người bệnh ung thư vú giai đoạn sớm đã điều trị", Tạp chí Ung thư học Việt Nam.
3. Đặng Thị Bích Ngọc (2017), Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư tại khoa Ung bướu – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2017, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Thanh Phương (2013), Đánh giá chất lượng cuộc sống người bệnh ung thư giai đoạn VI trước và sau điều trị tại khoa Chống đau Bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2013, Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế Công Cộng, Hà Nội.
5. Vũ Văn Vũ, Võ Thị Xuân Hạnh, Phạm Thị Giang và cộng sự (2010), Khảo sát tình trạng đau và chất lượng cuộc sống người bệnh giai đoạn tiến xa tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh tháng 07/2009-07/2010, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh tập 14 (số 4), tr 811-822.
6. Anaïs Lafaye and et al (2014), "Dyadic effects of coping strategies on emotional state and quality of life in prostate cancer patients and their spouses", Psycho‐Oncology. 23(7), 797-803.Anaïs Lafaye and et al (2014), "Dyadic effects of coping strategies on emotional state and quality of life in prostate cancer patients and their spouses", Psycho‐Oncology. 23(7), 797-803.