MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA TRẦM CẢM SAU SINH VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY

Phạm Thị Thuyết1
1 Bệnh viện Trung ương quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trầm cảm sau sinh (tiếng Anh: postpartum depression) là một dạng của bệnh trầm cảm ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và một số ít nam giới sau khi đứa con sinh ra. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương (PSTƯ) hiện nay chiếm khoảng 16,4% trong 03 tháng đầu và 25,2% trong vòng 12 tháng sau sinh. Đây là chứng bệnh khá phổ biến và nguy hiểm, người bệnh có thể bị trầm cảm nhẹ, vừa hoặc nặng, thoáng qua hoặc kéo dài, dẫn đến những hành động tiêu cực cho bản thân: tâm trạng cảm thấy buồn, vô vọng, trống rỗng hoặc quá tải tâm lý; xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực dẫn tới hành vi có thể làm hại bản thân hoặc cho con của mình… nên cần phải có cách điều trị kịp thời hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Báo cáo kết quả điều trị trầm cảm sau sinh cho sản phụ trong quý 1,2 và tháng 7 năm 2020.
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nghiên cứu nhận thức của phụ nữ về trầm cảm sau sinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10- 2018.
3. Lê Thị Thanh Thúy, Những yếu tố tâm lý- xã hội liên quan đến trầm cảm sau sinh ở phụ nữ. Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2016.
4. Trần Thơ Nhị, Thực trạng trầm cảm và hành vi tìm kiếm hỗ trợ ở phụ nữ mang thai, sau sinh tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Luận án tiến sĩ Y tế công cộng, 2018.