KIẾN THỨC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN TẠI HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

Nguyễn Hà My1, Phan Thu Nga1, Nguyễn Thị Ái1, Bùi Thị Huyền Diệu1, Bùi Thị Bình1
1 Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức truyền thông - giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) về bệnh đái tháo đường của nhân viên y tế thôn (YTT) tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2020. Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên y tế thôn tại các xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ nhân viên YTT là nữ giới nhiều hơn nam giới (84,4% và 16,6%); tỷ lệ đối tượng cho rằng nội dung chính cần tư vấn về phòng chống đái tháo đường là về chế độ ăn hợp lý chiếm cao nhất (81,6%); số đối tượng lựa chọn tư vấn sức khỏe là hình thức truyền thông về đái tháo đường tốt nhất chiếm tỷ lệ cao nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International diabetes foundation (2014), IDF diabetes atlas
2. Nông Bảo Anh (2017), Thực trạng hoạt động và nhu cầu đào tạo của nhân viên y tê thôn bản về truyền thông - giáo dục sức khỏe tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2017, Luận văn Thạc sỹ YTCC, Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
3. Vũ Văn Huấn (2017), Thực trạng hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến xã và nhu cầu đào tạo của nhân viên y tế xã về truyền thông phòng chống bệnh không lây nhiễm tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
4. Nguyễn Hải Thủy và Trần Hữu Dàng (2013), Cập nhật đái tháo đường, Viện Nội tiết Trung ương-Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.
5. Lê Trung Quân và Nguyễn Minh Dũng (2011), "Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về truyền thông giáo dục sức khỏe của cán bộ y tế xã, phường, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011", Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học của hệ TT-GDSK Trung ương, tr. 109-117.