THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ

Hoàng Đức Thái1, Bùi Đăng Minh Trí2, Nguyễn Thế Hải3
1 Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
3 Trung tâm y tế Tịnh Biên – An Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh Basedow trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 70 bệnh án của bệnh nhân Basedow điều trị nội trú lần đầu được lưu trữ tại phòng Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng 01/07/2020 - 30/09/2020. Kết quả: Tất cả bệnh nhân đều sử dụng thuốc kháng giáp tổng hợp (KGTH). Thuốc nhóm chẹn β giao cảm chiếm 91,43%. Nhóm các thuốc hỗ trợ điều trị chiếm 97,14%, trong đó thuốc bổ gan chiếm tỷ lệ lớn nhất là 97,14%. Đa số các bệnh nhân sử dụng phác đồ phối hợp 3 nhóm thuốc để điều trị chiếm tỷ lệ 77,14%. Phác đồ đơn trị liệu được sử dụng ít nhất với tỷ lệ 2,86%. Chỉ có 2,86% bệnh nhân sử dụng 1 loại thuốc nhóm KGTH để điều trị. Tỷ lệ phải đổi thuốc để điều trị chiếm 10,0%. Kết luận: Thuốc KGTH là lựa chọn bắt buộc cho bệnh nhân basedow điều trị nội trú. Chủ yếu bệnh nhân cần sử dụng phác đồ phối hợp 3 thuốc để điều trị. Tỷ lệ phải đổi phác đồ điều trị chiếm tỷ lệ thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Homsanit M, Sriussadaporn S, Vannasaeng S, et al. (2001). Efficacy of single daily dosage of methimazole vs. propylthiouracil in the induction of euthyroidism. Clin Endocrinol (Oxf), 54(3): 385-390.
2. Philip O.Anderson, James E Knoben, William G. Troutman (2002). Handbook of Clinical drug data, 10th Edition.
3. Bộ Y tế (2012). Dược Thư Quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội.
4. He CT, Hsieh AT, Pei D, et al. (2004). Comparison of single daily dose of methimazole and propylthiouracil in the treatment of Graves' hyperthyroidism. Clin Endocrinol (Oxf), 60(6): 676-681.
5. Đàm Thị Hương (2009). Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nội khoa bệnh Basedow tại khoa Nội tiết và Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, Khóa luận Tốt nghiệp Dược sỹ.
6. Hoàng Thị Thủy (2001). Theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Basedow tại Trung tâm Nội tiết tỉnh Hòa Bình trong năm 1998 – 2000, Luận văn Thạc sỹ Dược học, Hà Nội.
7. Trần Đức Thọ (2001), Bệnh Basedow, Nội khoa cơ sở, NXB Y học, Hà Nội, II: 104-109.
8. Schumm - Draeger PM (1997). Basedow disease hyperthyroidism - is there a therapeutic standard Conservative therapy. Entralbl Chir, 122(4): 224 - 226.