THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CHO TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI HAI XÃ, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

Nguyễn Thị Ái1, Nguyễn Hà My2, Phan Thu Nga3, Bùi Thị Huyền Diệu3, Bùi Thị Bình3
1 Trường Đại học Y dược Thái Bình
2 Trường Đại học Y Thái Bình
3 Trường Đại học Y Thái Binh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức về sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ em dưới 5 tuổi của người chăm sóc tại hai xã, huyện Kiến Xương, Thái Bình năm 2020.
Đối tượng nghiên cứu: Người chăm sóc trẻ tại hai xã của huyện Kiến Xương, Thái Bình
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích.
Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ đối tượng có kiến thức đạt về sử dụng thuốc kháng sinh chiếm 68,5%. Trong đó, tỷ lệ đối tượng đã từng nghe đến những thông tin về sử dụng thuốc kháng sinh chiếm 87,8%. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu về cách xử trí khi tình trạng bệnh của trẻ giảm chiếm là dừng kháng sinh ngay khi tình trạng bệnh của trẻ giảm chiếm 73,5%. Tỷ lệ đối tượng cho rằng sử dụng kháng sinh cần phải có đơn của bác sỹ chiếm 60,3%

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, Nhà xuất bản Y học.
2. Tổ chức Y tế thế giới (2011), WHO cảnh báo: Thuốc kháng sinh có thể sẽ mất khả năng chữa bệnh, truy cập
ngày, tại trang web http://www.wpro.who.int/vietnam/mediacentre/releases/2011/whd2011/vi/.
3. Nguyễn Văn Kính và cộng sự (2010), Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh ở Việt
Nam, Trung tâm Nghiên cứu biến động bệnh dịch, kinh tế và chính sách, GRAP Việt Nam.
4. Trịnh Ngọc Quang (2006), Kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng thuốc kháng sinh của các hộ gia đình xã
Việt Đoàn – huyện Tiên Du – Bắc Ninh, Đại học Y tế Công cộng.
5. Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2013), Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và
một số yếu tố liên quan tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2013, Luận văn Thạc sỹ Y tế công
cộng, Đại học Y tế Công cộng.
6. Bộ Y tế (2015), THÔNG TIN BÁO CHÍ “Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 16 đến
ngày 22 tháng 11 năm 2015”.
7. Chan GC and Tang SF (2006), “Parental knowledge, attitudes and antibiotic use for acute upper respiratory
tract infection in children attending a primary healthcare clinic in Malaysia”, Singapore Med J. 47, 266-70.