TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020

Bùi Thị Duyên1, Đặng Lê Trí2
1 Duyen.buithi@medltatec.com
2 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tình trạng stress nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế (NVYT) các khoa lâm sàng tại Bệnh viện (BV) Đa khoa MEDLATEC năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính. Tình trạng stress nghề nghiệp được xác định bằng Thang đo DASS 21 trên 250 NVYT. Kết quả và bàn luận: Tỷ lệ stress của NVYT là 41,6%. Trong đó, tỷ lệ đối tượng mắc stress ở mức độ nhẹ, vừa và nặng lần lượt là 30,8%, 62,5%, 6,7%. Không có đối tượng nào mắc stress ở mức độ rất nặng. Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy, những NVYT
có các đặc điểm: hiện đang phải chăm sóc người thân già yếu, bệnh tật; gặp phải tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông từ nhà đến nơi làm việc; thường xuyên phải làm việc với cường độ công việc cao; cảm thấy nghề nghiệp không được tôn trọng có nguy cơ stress lần lượt cao gấp 2,466 lần, 4,3 lần, 3,516 và 6,781 lần những NVYT không ở cùng hoàn cảnh trên (p<0,05). Những nhân viên không thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên có nguy cơ stress cao gấp 3,811 lần những người thường xuyên nhận được sự hỗ trợ này (p<0,001). Kết luận và khuyến nghị: BV cần tầm soát nhằm phát hiện các bác sĩ, điều dưỡng có dấu hiệu stress để có biện pháp hỗ trợ; xây dựng cơ chế lương, phúc lợi, môi trường làm việc văn minh chuyên nghiệp, cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng tốt hơn. NVYT cũng cần hiểu được những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý và
gây stress cho mình để có kế hoạch ứng phó không để stress xảy đến.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đậu Thị Tuyết. Tình trạng stress, lo âu, trầm cảm của cán bộ y tế khối lâm sàng Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An năm 2013 và một số yếu tố liên quan. Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng. 2013.
2. Trần Thị Thúy. Đánh giá trạng thái stress của cán bộ y tế khối lâm sàng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2011. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội. 2011.
3. Nguyễn Văn Tuyên. Tình trạng stress nghề nghiệp của Điều dưỡng viên lâm sàng tại Bệnh viện Bình Định và một số yếu tố liên quan. 2015.
4. Ngô Thị Kiều My và cộng sự. Tình trạng stress của điều dưỡng và hộ sinh Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng năm 2014. 2014.
5. Jehan M Quddus M, Ali NH. Hepatitis-B vaccination status and knowledge, attitude and practice of high risk Health Care Worker about body substance isolation. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2015; 27(3) :664-668.
6. Sharifah Zainiyah SY, et al. Stress and its associated factors amongst ward nurses in a public hospital Kuala Lumpur. Malaysian journal of public health medicine. 2010; 78-85.
7. Luke Parkitny and James McAuley. The Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Journal of Physiotherapy. 2010; 56: 204.