Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2020

Trần Liên Hương, Nguyễn Đình Hưng, Phạm Quốc Thành, Bùi Thị Thu Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: An toàn người bệnh (ATNB) là làm giảm tối đa các sự cố y khoa có thể xảy ra từ đó giảm nguy cơ gây tổn hại cho người bệnh trong quá trình điều trị và chăm sóc tại các cơ Sở Y tế. Thiết lập văn hóa an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu trong cải thiện môi trường chuyên môn và nâng cao chất lượng điều trị.


Mục tiêu: Mô tả thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2020.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 638 nhân viên y tế (NVYT) đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ 6 tháng trở lên.


Kết quả: Hơn 3/4 cán bộ y tế đánh giá tích cực về VHATNB hiện có của BVĐK Xanh Pôn, trong đó hai nhóm tiêu chí có tỷ lệ trả lời tích cực thấp nhất là nhân sự của Khoa/phòng (49,4%) và hành xử không buộc tội khi có sai sót của khoa/phòng (53,1%). Tỷ lệ đánh giá tích cực của từng khía cạnh trong 12 khía cạnh về VHATNB dao động từ 57,0% đến 92,6%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Nguyễn Như Anh. Nghiên cứu văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2015. Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện- Trường Đại học Y tế Công cộng. 2015.
2. Nguyễn Thị Ngọc Bích. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến Văn hóa an toàn người bệnh của Nhân viên Y tế tại Khoa Sản, Bệnh viện quận Thủ Đức năm 2019. Thạc sĩ Quản lý bệnh viện-Trường Đại học Y tế Công cộng. 2019.
3. Phan Thị Thu Hiền. Thực trạng thực hiện văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec City năm 2017. Trường Đại học Y Hà Nội. 2018.
4. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến Văn hóa an toàn người bệnh của Nhân viên Y tế tại Khoa Sản, Bệnh viện quận Thủ Đức năm 2019. Hà Nội: Trường Đại học Y tế Công cộng; 2020.
5. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019. 2019.
6. Lê Thanh Hải. Đánh giá của nhân viên y tế về văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa năm 2019 và một số yếu tố ảnh hưởng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện Hà Nội: Trường Đại học Y tế Công cộng. 2019.
7. Thuong TC. Survey about patient safety culture at Children's Hospital I in 2012. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City. 2012;18(4):8.
8. World Health Organization. Patient safety assessment manual (second edition). Cairo, Egypt: Regional Office for the Eastern Mediterranean. World Health Organization. 2016:232.
9. World Health Organization. Patient Safety: Making health care safer. Geneva: World Health Organization. 2017(Contract No.: WHO/HIS/SDS/2017.11).
10. Weaver SJ LL, Wilson RF, Pfoh ER, Martinez KA, Dy SM. Promoting a culture of safety as a patient safety strategy: a systematic review. Annals of internal medicine. 2013;2013(158(5 Pt 2)):369-74.