RÀO CẢN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RÀO CẢN SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Hoàng Đức Thái1, Tô Lộc Ninh2, Lê Trọng Dũng3
1 Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Tây Đô
3 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá rào cản và một số yếu tố liên quan đến rào cản sử dụng thuốc insulin của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả trên 528 BN ĐTĐ type 2 điều trị ngoại trú tại BV Đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2020. Kết quả: Rào cản sử dụng insulin trên BN dùng thuốc uống và BN dùng insulin: nhóm BN dùng thuốc uống có điểm trung bình BITQ (Barrier to Insulin Treatment Questionnaire) cao hơn và quan điểm tích cực về insulin thấp hơn so với nhóm BN dùng insulin (6,82±0,35 với 7,01±0,14; p= 0,304). Rào cản sử dụng insulin trên BN tiếp tục dùng thuốc uống và BN đồng ý sử dụng insulin: nhóm BN tiếp tục dùng thuốc uống có rào cản sử dụng insulin lớn hơn và quan điểm tích cực về insulin thấp hơn so với nhóm BN đồng ý sử dụng insulin (6,83±0,37 với 6,81±0,20; p<0,943). Có 1 yếu tố có liên quan đển rào cản sử dụng insulin: Nghề nghiệp. Kết luận: Bệnh nhân dùng thuốc uống có điểm trung bình BITQ cao hơn và có quan điểm tích cực về insulin thấp hơn so với nhóm điều trị insulin và yếu tố nghề nghiệp có liên quand dến rào cản sử dụng insulin

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Word Health Oranizition (2014). Global status report on non communicable diseases.
2. Mark Peyrot et al (2010). Correlates of insulin injection omission. Diabetes care, 33(2).
3. Mohammad Shamshir Alam et al (2014). Utilization pattem of oral hypoglycemic agents for diabetes mellitus type 2 patients attending outpatient department at a University Hospital in New Delhi. Pharmacology and Pharmacy, 5: 636-645.
4. International Diabete Federation (2017). Diabetes Atlas eighth edition.
5. Ameera Khalam (2012). Drug use evaluation of diabetes mellitus in hospitalized patients of a tertiary care referral hospital. Journal Basic Clin Physiol Pharmacol, 23(4): 173-177.
6. Nguyễn Bá Trí và cộng sự (2017). Tỷ lệ hiện mắc bệnh đái tháo đường ở người 45-69 tuổi và một số yếu tố liên quan tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum năm 2016. Tạp chí Y học Dự phòng, 27(8).
7. Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), Khảo sát và đánh giá việc tuân thủ điều trị trên BN đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại khoa Khám Bệnh viện nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ dược học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
8. Bahrmann A., Abel A. et al (2014). Psychological insulin resistance in geriatric patients with diabetes mellitus. Patient Educ Counseling, 94(3): 417-22.
9. Nakar s, Yitzhaki G, Rosenberg R, et al. (2007). Transition to insulin in Type 2 diabetes: family physicians’ misconception of patients’ fears contributes to existing barriers. J Diabetes Complications, 21: 220-226.
10. Soohyun, Catherine Chesle, Nancy et al (2010). Factors Associated with psychological insulin resistance in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care, 33(8): 1747-1749.