ĐAU SAU ĐẺ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Như Mai, Trương Việt Dũng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Mô tả tình trạng đau sau đẻ của các sản phụ. (2) Xác định một số yếu tố liên quan tình trạng đau của các sản phụ trên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 206 sản phụ tại khoa Sản thường Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả: 85% sản phụ có điểm đau ≥4. Cách thức đẻ (đẻ mổ/đẻ đường âm đạo) và tình trạng cho con bú sau sinh có liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ đau sau đẻ của sản phụ nói chung. Giảm đau ngoài màng cứng trong đẻ đường âm đạo và sau đẻ mổ có liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ đau sau đẻ của sản phụ đẻ thường, đẻ mổ.


Kết luận: Tỉ lệ sản phụ đau cần can thiệp sau đẻ khá cao. Đẻ mổ, cho con bú liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ đau sau đẻ của sản phụ nói chung. Giảm đau ngoài màng cứng trong đẻ đường âm đạo và sau đẻ mổ có liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ đau sau đẻ của sản phụ đẻ thường, đẻ mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Văn Lợi (2007), “Nghiên cứu phối hợp bupivacain với morphin hoặc fentanyl trong gây tê tủy sống để mổ lấy thai và giảm đau sau mổ|, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Đỗ Văn Lợi (2016), “Nghiên cứu hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ của phương pháp gây tê ngoài màng cứng do và không do bệnh nhân tự điều khiển”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Đỗ văn Lợi, Vũ Văn Du (2017), “Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ lấy thai bằng Morphin không có chất bảo quản 2mg ngoài màng cứng liều duy nhất", Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 451 tháng 2- số 1-2017, trang 102-107.
4. Nguyễn Ngọc Thạch (2015), "Đau sau mổ và các tác dụng không mong mốn 72 giờ sau mổ lấy thai dưới gây tê tủy sống", Tạp chí Y học Việt Nam, số 2 năm 2015, tr 87-90..
5. James et al (2009), “Severity of acute pain after childbirth but not type of delivery pradict persident pain and postpatum depression”, Pain, 2008 Nov 15;140(1):87-94.