THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CHO TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI HAI XÃ, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

Nguyễn Thị Ái1, Nguyễn Hà My1, Phan Thu Nga1, Bùi Thị Huyền Diệu1, Bùi Thị Bình1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực hành về sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ em dưới 5 tuổi của người chăm sóc tại hai xã, huyện Kiến Xương, Thái Bình năm 2020.


Đối tượng nghiên cứu: Người chăm sóc trẻ tại hai xã của huyện Kiến Xương, Thái Bình


Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích.


Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ đối tượng có thực hành đạt cao chiếm 79,3%. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu sử dụng kháng sinh theo đơn của bác sỹ chiếm tỷ lệ cao (61,5%). Phần lớn các đối tượng nghiên cứu không yêu cầu bác sỹ kê thêm thuốc kháng sinh cho trẻ chiếm 59,8%; tỷ lệ đối tượng tự ý điều chỉnh liều kháng sinh cho trẻ chiếm cao nhất (52,8%). Phần lớn các đối tượng trong nghiên cứu kiểm tra hạn sử dụng của thuốc chiếm 75,0%, tiếp theo là kiểm tra cách sử dụng chiếm 58,5%, kiểm tra tên thuốc chiếm 54,5%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, Nhà xuất bản Y học.
2. Tổ chức Y tế thế giới (2011), WHO cảnh báo: Thuốc kháng sinh có thể sẽ mất khả năng chữa bệnh, truy cập ngày, tại trang web http://www.wpro.who.int/vietnam/mediacentre/releases/2011/whd2011/vi/.
3. Bộ Y tế (2018), Điểm tin y tế ngày 14/11/2018, truy cập ngày, tại trang web https://www.moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/content/-iem-tin-y-te-ngay-14-11-2018?inheritRedirect=false.
4. Đoàn Văn Thoại (2007), Đánh giá kiến thức, thực hành về sử dụng kháng sinh của người dân tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Đại học Y Dược Thái Bình.
5. Nguyễn Thị Hải Hà (2018), Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng thuốc kháng sinh của người dân phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
6. Bộ Y tế (2003), Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn ((Ban hành kém do Quyết định số 18472003/QĐ-BYT ngày 28/5/2003).
7. Lê Quốc Thịnh, Thân Đức Dũng (2009), "Giám sát đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/2004 đến 12/2008", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. tập 13(số 5), tr. 216.
8. Vũ Hồng Nhung (2018), Thực trạng và các yếu tố liên quan đến sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn của người chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018.
9. Đặng Thị Hường (2004), Nghiên cứu kiến thức, thực hành về việc sử dụng kháng sinh của người dân xã Bình Định, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Đại học Y Dược Thái Bình.