THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020

Phạm Thu Nga1, Nguyễn Thị Ái1, Bùi Thị Huyền Diệu1, Nguyễn Hà Mi1, Phạm Tuấn Đạt1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu dịch tễ học mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích. Phỏng vấn trực tiếp 434 nam sinh viên liên thông y đa khoa với mục tiêu: Mô tả kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên liên thông y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đa số đối tượng nghiên cứu (96,6%-98,9%) biết hút thuốc lá hay hút thuốc lá thụ động đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên vẫn còn 1,1% - 3,4% chưa biết đến tác hại của hút thuốc lá. Có 88,9% đối tượng biết về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức đúng về những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên từ 79,3%-93,8%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thủy (2018), Thực trạng hút thuốc lá của đàn ông Việt và những con số "không ngờ", truy cập ngày 07/11/2019, tại trang web https://anninhthudo.vn/doi-song/thuc-trang-hut-thuoc-la-cua-dan-ong-viet-va-nhung-con-so-khong-ngo/791790.
2. Vinacosh (2015), Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành, Hà Nội.
3. Trần Thanh Thảo (2019), Khói thuốc lá - Sát thủ vô hình, Sở Y tế Tiền Giang, truy cập ngày ngày 20/5/2020, tại trang web http://soytetiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/khoi-thuoc-la-sat-thu-vo-hinh/14776081.
4. Trần Vũ Ngọc (2019), Thực trạng và nhận thức, thái độ về hút thuốc lá, phòng chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, năm 2018, Chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Thái Bình.
5. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Kim Bảo Giang và Nguyễn Ngọc Bích (2017), "Thực trạng kiến thức, kỹ năng truyền thông luật phòng chống tác hại thuốc lá của cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lắk , năm 2017", Tạp chí Y học Thực hành. số 9/2017(1057), tr. 44-48.
6. Quốc hội (2012), Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Hà Nội.