DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v62i6%20(2021)

Đã xuất bản: 2021-10-02

Bài báo khoa học

BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY
Nguyen Hai Long, Tran Danh Cuong, Ngo Toan Anh, Le Pham Sy Cuong, Nguyen Thi Thu Huong, Phan Thi Tinh, Nguyen Duy Linh, Nguyen Xuan Viet, Chu Quang Dao, Vu Huy Hoang
XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM
Tran Danh Cuong, Nguyen Hai Long, Ngo Toan Anh, Nguyen Thi Thu Huong, Le Pham Sy Cuong, Hoang Quoc Huy
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG
Nguyen Huu Ben, Phan Van Manh, Bui Duy Hoan, Vu Quang Phong, Nguyen Van Khoi, Nguyen Minh Phuong