KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (COVID-19) CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Do Thi Ha, Le Thuy Bich Thuy, Le Van Tinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá nguồn thông tin và kiến thức, thực hành của người dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống COVID-19. Nghiên cứu cắt ngang mô tả từ tháng 6/2020 chọn mẫu ngẫu nhiên hai giai đoạn. Dữ liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi tự điền. Kết quả cho thấy tivi và internet được tiếp cận phổ biến nhất. Người dân đánh giá thấp nguy cơ mắc bệnh ở người khỏe mạnh, trẻ em, người trẻ tuổi và nhận thức sai lầm về việc chỉ đeo khẩu trang đúng cách thì không cần sử dụng biện pháp phòng ngừa khác, hạn chế thực hành rửa tay và vệ sinh bề mặt. Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe cần chú trọng đến các hạn chế kiến thức và thực hành, lựa chọn kênh truyền thông phù hợp để nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Akalu Y, Ayelign B, Molla MD, Knowledge, Attitude and Practice Towards COVID-19 Among Chronic Disease Patients at Addis Zemen Hospital, Northwest Ethiopia, Infect Drug Resist, 2020; 13: 1949-1960.
[2] Azlan AA, Hamzah MR, Sern TJ et al., Public knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: A cross-sectional study in Malaysia, PLOS ONE, 2020; 15 (5): e0233668.
[3] Howard J, Huang A, Li Z et al., An evidence review of face masks against COVID-19, Proc Natl Acad Sci USA, 2021; 118 (4).
[4] Huynh G, Nguyen MQ, Tran TT et al., Knowledge, Attitude, and Practices Regarding COVID-19 Among Chronic Illness Patients at Outpatient Departments in Ho Chi Minh City, Vietnam, Risk Manag Healthc Policy, 2020; 13: 1571-1578.
[5] Huynh G, Nguyen TV, Nguyen DD et al., Knowledge About COVID-19, Beliefs and Vaccination Acceptance Against COVID-19 Among High-Risk People in Ho Chi Minh City, Vietnam, Infect Drug Resist, 2021; 14: 1773-1780.
[6] Levin AT, Hanage WP, Owusu BN et al., Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications, Eur J Epidemiol, 2020; 35(12): 1123-1138.
[7] Slifka MK., Gao L, Is presymptomatic spread a major contributor to COVID-19 transmission?, Nat Med., 2020; 26(10): 1531-1533.
[8] Ministry of Health of Vietnam, News page about acute respiratory infections COVID-19, https://ncov.moh.gov.vn, 2021. Accessed 1 Jun 2021.
[9] World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?, www.who.int, 2020. Accessed 3 Jun 2021
[10] Ho Chi Minh City Bureau of Statistics, Ho Chi Minh City Statistical Yearbook, 2019; p.48-55.