TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ

Dinh Nguyen Tuong, Bui Tung Hiep, Do Van Mai, Nguyen Huu Phuc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh (KS) trong điều trị viêm phổi cộng đồng mắc phải ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả trên 140 bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi cộng đồng, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020. Kết quả: Có 55,71% bệnh nhân đã dùng kháng sinh trước khi nhập viện. Kháng sinh được sử dụng nhiều nhất để điều trị viêm phổi tại bệnh viện là các penicilin/chất ức chế betalactamse chiếm 44,44%. Với bệnh nhân viêm phổi, tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn độc để điều trị ban đầu là 89,47% và phác đồ phối hợp là 10,53%. Với bệnh nhân viêm phổi nặng, tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn độc đã giảm còn 74,14%, còn lựa chọn phác đồ phối hợp tăng lên 25,83%. Số lần thay đổi phác đồ trong quá trình điều trị trung bình là 1,43 ± 056 lần. Lý do chính dẫn đến việc thay đổi phác đồ là triệu chứng lâm sàng được cải thiện (chiếm 43,75%). Thời gian bệnh nhân được điều trị với kháng sinh trung bình là 6,48 ± 0,71 ngày. Thời gian điều trị cũng như thời gian sử dụng kháng sinh tăng theo mức độ bệnh. Kết luận: Kháng sinh được sử dụng nhiều nhất để điều trị viêm phổi tại bệnh viện là các penicilin/chất ức chế betalactamse. Với bệnh nhân viêm phổi, lựa chọn phác đồ đơn độc (89,47%) và phác đồ phối hợp (10,53%). Với bệnh nhân viêm phổi nặng, lựa chọn phác đồ đơn độc giảm còn 74,14%, phác đồ phối hợp tăng lên 25,83%. Lý do chính dẫn đến việc thay đổi phác đồ là triệu chứng lâm sàng được cải thiện. Thời gian điều trị cũng như thời gian sử dụng kháng sinh tăng theo mức độ bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Liu L, Oza S, Hogan D et al., Global regional and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals, Lancet, 2016; 388(10063): 3027-3035.
[2] Xuan NTT, Evaluation of the use of ̣ g of antibiotics in the treatment of pneumonia in children at the Pediatrics Department of North Thang Long Hospital, Master's thesis in pharmacology, Hanoi University of Pharmacy, 2013. (in Vietnamese)
[3] Dong LD, Survey on the use of antibiotics in the treatment of community-acquired pneumonia in children under 6 years old at the pediatric emergency department of Nhu Xuan district general hospital, Thanh Hoa province, Thesis of a specialist pharmacist at level 1, Hanoi University of Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)
[4] Ha PT, Analysis of the use of ̣ antibiotics in the treatment of community-acquired pneumonia at the National Children's Hospital, Master's Thesis in Pharmacology, Hanoi University of Pharmacy, 2018. (in Vietnamese)
[5] Hien CTT, Analysis of the use of ̣g antibiotics in the treatment of community-acquired pneumonia in children at the Pediatrics Department of Hoa Binh Provincial General Hospital, Master's Thesis in Pharmacology, Hanoi University of Pharmacy, 2016. (in Vietnamese)
[6] Trang LN, Analysis of the use of ̣ antibiotics in the treatment of community-acquired pneumonia in children 2 months to 5 years old at the Pediatrics Department of Ngoc Lac General Hospital - Thanh Hoa, Master's Thesis in Pharmacology, Hanoi University of Pharmacy, 2016. (in Vietnamese)
[7] Tho TTA, Evaluation of the use of antibiotics in the treatment of pneumonia in children from 2 months to 5 years old at Nghe An Obstetrics and Gynecology Hospital, Master thesis in pharmacology, Hanoi University of Pharmacy, 2014. (in Vietnamese)