KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG, BẮC NINH

Nghiem Thi Dung, Nguyen Thanh Trung, Tran Thi Thuy, Tao Thi Hong Van

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ 2 tháng đến 5 tuổi tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân 2 tháng đến 5 tuổi bị viêm phổi vào điều trị từ 09/2020 đến tháng 06/2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. Kết quả nghiên cứu: 146 trẻ được chẩn đoán viêm phổi, trong đó có 82 trẻ nam chiếm 56,3%. Tuổi trung bình là 20,6 ± 14,2 tháng. Có 69,9% trẻ được dùng kháng sinh trước vào viện. Triệu chứng lâm sàng gặp nhiều nhất là ho (100%), sốt (29,5%). 100% bệnh nhân nghe phổi có ran ẩm nhỏ hạt, 2,1% có tím. Trên Xquang dạng nốt mờ rải rác chiếm 61,0%. Tỉ lệ tăng bạch cầu là 76,0% và 82,9% tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Có 42,5% bệnh nhân có tăng CRP. 77,4% trẻ được sử dụng kháng sinh phối hợp. Phối hợp Cephalosporin và Aminoglycosid chiếm 67,8%. Thời gian điều trị trung bình là 6,7 ± 2,2 ngày. Tỉ lệ khỏi bệnh sau điều trị là 100%. Kết luận: Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là ho, thở nhanh, ran ẩm nhỏ hạt. Sử dụng kháng sinh phối hợp có hiệu quả trong điều trị viêm phổi ở trẻ nhỏ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Thang NV, Clinical, subclinical characteristics and results of treatment for children from 2 months to 5 years old with pneumonia at Bac Ninh Obstetrics and Pediatrics Hospital, Thesis of MD Specialist level II, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 2018. (in Vietnamese)
[2].Thanh HTP, Characteristics and causes of pneumonia in children under 5 years old at the Pediatric Center of Thai Nguyen Central Hospital, Thesis of Master of Medicine , Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 2017. (in Vietnamese)
[3] Bénet T, Sylla M, Etiology and Factors Associated with Pneumonia in Children under 5 Years of Age in Mali: A Prospective Case-Control Study, PloS one. 2015; 10(12): e0145447-e0145447.
[4] Okoko AR, Hossie E, Pneumonia of Children under 5 Years of Age in Brazzaville (Republic of Congo), Open Journal of Pediatrics. 2017; 07(03): 178-191.
[5] Tuan DM, Clinical characteristics and causes of children with bacterial pneumonia at the respiratory department of the National Children's Hospital for 5 years (From 2006 to 2010), Journal of Practical Medicine, 2011; 756: 126-129.
[6] Ngan QN, Hong PTM, Clinical and microbiological characteristics of community-acquired pneumonia in children aged 2 months to 5 years at Can Tho Children's Hospital, Ho Chi Minh City Medical Journal, 2014; 18(1): 294-300. (in Vietnamese)
[7] Nhom NT, Nam PV, Huong VTT, Study on clinical, subclinical characteristics and factors related to severe pneumonia in children from 2 months to 5 years old at the hospital. Vinh Long Provincial General Hospital, Proceedings of scientific research projects at Vinh Long General Hospital in 2015. (in Vietnamese)
[8] Tuan DM, Changes in blood gases, biochemical and hematological tests in patients with severe pneumonia in respiratory department of the National Children's Hospital in 2010, Journal of Practical Medicine, 2010; 765, 73-75. (in Vietnamese)
[9] Anh NTV, Bang NV, Survey on antibiotic use in the treatment of pneumonia in children at the Pediatrics Department of Bach Mai Hospital in 2006, Ho Chi Minh City Medical Journal, 2007; 11(4), 94-99. (in Vietnamese)