CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO DO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU KHI RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

Luong Xuan Hien, Nguyen Quoc Tien, Tran Thi Phuong

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu dịch tễ học qua hồi cứu 215 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong số 5 nhân tố của thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam thì nhân tố lo lắng, buồn phiền được ít bệnh nhân ghi nhận nhất. Có tới 96,5% đối tượng không hề cảm thấy có sự xuất hiện của nhân tố này. Có tới 42,7% đối tượng cảm thấy có một chút nhân tố đau đớn, khó chịu. Người kết hôn sống cùng gia đình có điểm chất lượng cuộc sống cao hơn so với các nhóm độc thân hoặc ly thân/ly dị. Nhóm tuổi càng cao thì điểm trung bình chất lượng cuộc sống càng thấp (p<0,05). người có thu nhập cao hơn có điểm chất lượng cuộc sống cao hơn so với những người có thu nhập thấp hơn (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Minh HV, Mai VQ, Giang KB et al., Quality of life scale in Vietnam (using the EQ-5D-5L toolkit), 2018; 1-17.
[2] Bach TX, Fleming M, Tam NTM et al., Determinants of health-related quality of life in adults living with HIV in Vietnam, AIDS care, 2011; 23(10).
[3] Giang HT, Nga NT, Xanh PT, Situation and some factors related to the quality of life of the elderly in Tan An commune, Thanh Ha district, Hai Duong province in 2018., Journal of Preventive Medicine, 2018; 28(9):11-18.
[4] Bach TX, Long NT, Vuong NM et al., Health status and health service utilization in remote and mountainous areas in Vietnam, Health and Quuality of Life Outcomes, 2016; 14:85.
[5] Trung NT, Tam NT, Trang NT et al., Quality of life among staff at University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Journal of Preventive Medicine, 2015; 24-1(161): 69-74. (in Vietnamese)
[6] Phillips VL, Hunsaker AE, Florence CS, Return to work and productive activities following a spinal cord injury: the role of income and insurance, Spinal Cord, 2012; 50: 623–626.
[7] Dang VH, Trang PQ, Duong DT et al., Time to return to work of traffic accident victims within 12 months after discharge at Ninh Binh Provincial General Hospital in 2016, Journal of Preventive Medicine, 2019; 29(8):58-63. (in Vietnamese)