DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v64i3

Đã xuất bản: 2023-04-24

Số đầy đủ

Bài báo khoa học

2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHI 6-14 TUỔI MẮC VIÊM MŨI DỊ ỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Trần Thái Sơn, Lê Ngọc Duy, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Thị Minh Thục, Bùi Thị Mai Khanh
3. THỰC TRẠNG MẮC MỘT SỐ BỆNH LÝ TIM MẠCH THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2022
Nguyễn Xuân Kiên, Hoàng Thị Trường, Lê Đình Thanh, Nguyễn Văn Chuyên, Chu Đức Tiến, Trần Quang Hưng
12. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ PHỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2015 - 2019
Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Vũ Huyền, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Hương, Phạm Tường Vân