Bài báo khoa học

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH
Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Quý, Tống Đức Thuận, Vũ Thanh Liêm, Trần Trọng Kiểm, Phan Trọng Luân, Nguyễn Thị Thu Thảo