NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN DO CYTOMEGALOVIRUS (CMV) Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN

Tăng Xuân Hải1, Nguyễn Văn Tuấn1, Trần Minh Long1
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu về đặc điểm tổn thương trên lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm gan
CMV ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 32 trẻ dưới 15 tuổi được chẩn đoán viêm gan
do CMV tại khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ tháng 9/2020 đến tháng
9/2021.
Kết quả: Triệu chứng mệt mỏi, chán ăn chiếm 96,88%, các triệu chứng khác ít gặp hơn
chiếm 62,50% bệnh nhân thiếu máu do viêm gan CMV, đa số là thiếu máu nhẹ (53,13%).
Có 22 bệnh nhân được điều trị kháng virus bằng Ganciclovir truyền tĩnh mạch. Tỷ lệ bệnh
nhân đỡ là 68,75%.
Kết luận: Nhận thấy bước đầu hiệu quả điều trị bằng Ganciclovir đường tĩnh mạch, tuy
nhiên cần có nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm để đánh giá chính xác hiệu quả và chỉ định
điều trị Ganciclovir.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Andrew AA, Henry BA, “Seroprevalence of
HHV-8, CMV and EBV among the general
population in Ghana, West Africa”. BMC
Infectious Disease, 2008, 8(111), p.1-8.
[2] Harrison’s Principles of Internal Medicine,
Medical Publishing House, Volume 1.
(Translation), 2018, p.1580-1585.
[3] Nga NQT, Le CMT, “Clinical and subclinical
characteristics of Cytomegalovirus born
at the neonatal center of Vietnam National
Children’s Hospital”, Pediatric journal –
Volume 14, No 2 (2021).
[4] Binh TQ, An NTT,“ Acute hepatitis due
to cytomegalovirus infection in patients
with persistent fever of unknown etiology”,
Medical Journal of Ho Chi Minh City Volume
16, No 2 (2012).
[5] Yukiko S, Naoko K, “Association of
cytomegalovirus with infantile hepatitis”,
Microbiology and Immunology. Volume 49,
No.8. 2005, p.771-777.
[6] Mihailescu R, Paraschiv S, “Impact of
highly active antiretroviral therapy on
cytomegalovirus viraemia, in the absence
of specific anti-cytomegalovirus therapy”,
Journal of the International AIDS society,
11(Suppl 10), 2008, p.255.129
[7] Marcello L, Tiziana L, “Neonatal
cytomegalovirus blood load and risk of
sequelae in symptomatic and asymptomatic
congenitally infected newborns”, Pediatrics,
2006, 117(1), p.76-83.
[8] Lam NV, Hung VM, Thao NP, “Some
clinical epidemiological features of acute
cytomegalovirus hepatitis at the Vietnam
National Children’s Hospital”, Journal of
pediatric research and practice - No 5 (10-2018).