NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ DƯỚI 12 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Phạm Thị Hương1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân ở bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt
tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 88 trẻ từ 1-12 tháng tuổi được
chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt điều trị tại khoa Thận Tiết niệu Thần kinh Bệnh viện Nhi Thái Bình
từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 09 năm 2020.
Kết quả: Bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt là 48,4%, Nam chiếm 67%, Nữ chiếm 33%. Nam / Nữ =
2/1. Trẻ có nhóm tuổi từ 0-5 tháng chiếm tỷ lệ rất thấp (4,5%), cao nhất là trên 6 tháng chiếm 56%.
Trẻ thiếu tháng chiếm 30.7% và đặc biệt số trẻ có cân nặng lúc sinh < 2500g là 18.2%. Trẻ thiếu máu
mức độ nặng chiếm 14,7%. Nguyên nhân thiếu máu thiếu sắt chủ yếu gặp ở nhóm 1 (do chế độ ăn
thiếu sắt), chiếm tỷ lệ 33.4%
Kết luận: Thiếu máu thiếu sắt ở trẻ dưới 12 tháng tuổi chiếm tỷ lệ rất cao và nó liên quan hàng đầu
là chế độ ăn thiếu sắt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Stoltzfus RJ, “Iron deficiency: global prevalence
and consequences”, Food Nutr Bull, 2003, 24,
pp. S99.
[2] Jennifer J, Sarah KM, “Evaluation of Anemia in
Children”, American Family Physician, 2010,
81(12), pp. 1462-71.
[3] WHO, “Haemoglobin concentrations for the
diagnosis of anaemia and assessment of severity,
Vitamin and Mineral Nutrition Information
System”, Geneva, World Health Organization,
2011.
[4] Khanh NC, Classification and diagnosis anemia –
Pediatric hematology, Medical Publshing House,
Hanoi, 2004.
[5] DeBenoist, McLean, Egli, “Worldwide
prevalence of anemia 1993-2005: WHO global
database on anemia”, World Health Organization,
Geneva, 2008.
[6] Khanh NC, Vien BV, Iron Dificiency Anemia,
Textbook of Pediatric Medical Publshing House,
Hanoi, 2013.
[7] Institute of Nutrition, Viet Nam Recommended
Dietary Allowances 2016, National Institute of
Nutrition, 2016.
[8] WHO, Iron deficiency Aneamia, Assessement,
Prevention and control, A guide for programme
managers, 2001.
[9] Ninh NX, Khanh NC, Tuan NA et al., Anemia
in children and women of childbearing age in six
representative provinces of Viet Nam, Journal
of Food and Nutrition Sciences, 2006, 3(2), tr.
16-21.
[10] Ha NTT, Clinical, laboratory of iron dificiency
in children undrer 5 years old in Quang Ninh
General Hospital, 2017.