DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v64i1

Đã xuất bản: 2022-12-27

Bài báo khoa học

HIỆU QUẢ KHÁNG UNG THƯ CỦA TẾ BÀO DIỆT TỰ NHIÊN TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT THIẾU HỤT MIỄN DỊCH MANG KHỐI UNG THƯ PHỔI NGƯỜI
Nguyễn Thị Thúy Mậu, Trần Vân Khánh, Nguyễn Lĩnh Toàn, Trần Văn Chiều, Nguyễn Thanh Bình, Trần Huy Thịnh
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022
Ngô Thị Tâm, Bùi Thanh Hải, Đặng Thị Diệp Thanh, Nguyễn Hạ Anh, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Nhị Bắc, Bùi Thị Hồng Ánh, Lê Minh Đạt