THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021

Vũ Trí Thanh1, Lê Đức Dũng1, Nguyễn Võ Minh Hoàng1, Nguyễn Xuân Chi1
1 Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ quy định sử dụng kháng sinh dự phòng (KSDP) trong phẫu thuật
và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện thành phố (BV TP) Thủ Đức năm 2021.
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện khảo sát 270 hồ sơ bệnh án (HSBA)
của người bệnh (NB) có chỉ định phẫu thuật và đã được thực hiện phẫu thuật thuộc loại phẫu thuật
sạch, sạch-nhiễm, từ tháng 1-6/2021, tại các khoa thuộc khối Ngoại của BV.
Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ cả 05 tiêu chí sử dụng KSDP là 17,0%, mặc dù hầu hết trường hợp có chỉ
định, đường dùng và liều hợp lý (lần lượt là 92,2%; 95,5% và 85,9%), nhưng chọn loại KSDP phù
hợp thấp với 77% và đặc biệt là tuân thủ thời gian sử dụng chỉ 17,8%. Tuân thủ quy định tốt hơn ở
NB>60 tuổi, loại vết thương sạch-nhiễm, hình thức mổ cấp cứu, thời gian nằm viện trước mổ >1 ngày
và sau mổ <5 ngày.
Kết luận: Tăng cường quản lý kháng sinh (QLKS) tại BV rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay,
trong đó chú trọng giám sát việc sử dụng kháng sinh, tập huấn cho bác sĩ về sử dụng kháng sinh hợp
lý, an toàn, hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Berríos-Torres SI, Centers for disease control and
prevention guideline for the prevention of surgical
site infection, 2017. JAMA surgery, 2017. 152(8):
p. 784-791.
[2] Dellit TH, Infectious Diseases Society of
America and the Society for Healthcare
Epidemiology of America guidelines for
developing an institutional program to enhance
antimicrobial stewardship. Clinical infectious
diseases, 2007. 44(2): p. 159-177.
[3] Bộ Y tế, Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết
mổ. 2012, Hà Nội.201
[4] Bộ Y tế, Hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Nhà
xuất bản Y học, Hà Nội, 2015.
[5] Bệnh viện quận Thủ Đức, Báo cáo tổng kết hoạt
động Bệnh viện năm 2020. 2020: Thành phố Hồ
Chí Minh.
[6] Nguyễn Chí Anh, Thực trạng sử dụng kháng
sinh dự phòng tại Bệnh viện quận Thủ Đức năm
2018, in Chuyên ngành Quản lý Bệnh viện. 2018,
Trường Đại học Y tế Công cộng: Hà Nội. tr63.
[7] Phạm Hữu Đoàn, Thực trạng tuân thủ dử dụng
KSDP trong phẫu thuật và các yếu tố ảnh hướng
tại Bệnh viện Bình Dân, Tổ chức Quản lý y tế,
2019, Trường Đại học Y tế Công Cộng.
[8] Trần Lan Chi, Đánh giá tuân thủ phác đồ kháng
sinh dự phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa
Quốc tế Vimmec City. Hội nghị Khoa học Dược
bệnh viện Hà Nội mở rộng 2016, Bệnh viện Quốc
tế Vinmec Hà Nội, 2018.
[9] Huỳnh Lê Hạ, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Trần
Gia Ân, Khảo sát tỷ lệ tuân thủ kháng sinh dự
phòng quanh phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân
sau thực hiện giám sát sử dụng kháng sinh, Báo
cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. 2017,
Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh.
tr 1-9.
[10] Phan Thị Hồng Loan, Thực trạng tuân thủ sử
dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật và
một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quốc tế
Đồng Nai năm 2020, Tổ chức Quản lý y tế, 2020,
Trường Đại học Y tế Công Cộng Hà Nội.
[11] Nguyễn Văn Dương, Phân tích tình hình sử dụng
kháng sinh trên bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai
tại khoa sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh,
Dược sỹ, 2019, Trường Đại học Dược Hà Nội.