DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7

Đã xuất bản: 2022-11-18

Bài báo khoa học

HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Nguyễn Quang, Phạm Minh Ngọc, Đinh Hữu Việt, Trịnh Kiên Cường, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC
Nguyễn Duy Khánh, Cao Đắc Tuấn, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Hữu Thảo, Bùi Văn Quang
ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC
Quách Thị Yến, Quản Hoàng Lâm, Đoàn Minh Thụy, Vũ Thị Hảo, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Trường Nam, Chu Văn Đức
ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN
Nguyễn Hữu Thảo, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Lưu Quang Long, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Trung Thành, Nguyễn Duy Khánh, Bùi Văn Quang, Cao Đắc Tuấn
U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)
Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Hữu Thảo, Cao Đắc Tuấn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC
Nguyễn Quang, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Vương Thị Hoa, Nguyễn Đình Đoàn, Nguyễn Đăng Kiên
THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Quách Thị Yến, Trịnh Quốc Thành, Đoàn Minh Thuỵ, Vũ Thị Hảo, Nguyễn Huyền Trang, Hoàng Phúc Toàn, Hà Quý Anh