ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Nguyễn Quang1, Phạm Thị Thu Trang1, Nguyễn Thị Thu Hà1, Hoàng Minh Tuấn1, Nguyễn Thị Thảo1, Vương Thị Hoa1, Nguyễn Đình Đoàn1, Nguyễn Đăng Kiên1
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc vết mổ nhiễm trùng sau cắt bao quy đầu được điều trị
tại Trung tâm Nam học từ 2017 – 2021.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả theo dõi hồi cứu, chọn mẫu thuận tiện trên
35 bệnh nhân được chăm sóc nhiễm trùng vết mổ sau cắt bao quy đầu (CBQĐ) tại Trung tâm
Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ 2017 -2021.
Kết quả: Bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 30,9, lớn nhất là 70 tuổi, nhỏ nhất là 9 tuổi.
45,7% số người tự thay băng ở nhà. Trong đó số lần thay băng có trên 1 lần chỉ chiếm 14,3%.
Bệnh nhân chủ yếu thực hiện cắt bao qui đầu tại tuyến huyện và phòng khám tư nhân. Có 32
bệnh nhân có tỷ lệ từ hài lòng đến rất hài lòng chiếm tỷ lệ 91,4% với sự chăm sóc của điều
dưỡng. Có 3% bệnh nhân không hài lòng với chất lượng chăm sóc của điều dưỡng.
Kết luận: Nhiễm trùng sau mổ cắt bao qui đầu có liên quan tới chất lượng chăm sóc của điều
dưỡng. Việc nâng cao kỹ năng tư vấn, chăm sóc sau mổ của điều dưỡng sẽ hạn chế nhiễm
trùng sau mổ cắt bao quy đầu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Brook I, Infectious complications of
circumcision and their prevention. European
urology focus, 2016, 2(4), p. 453-459.
[2] Fahmy, M.A.B. Infectious complications of
circumcision. Elsevier, 2019, p. 73-98.
[3] Gee WF, Ansell JS, Neonatal circumcision:
a ten-year overview: with comparison of
the Gomco clamp and the Plastibell device.
Pediatrics, 1976, 58(6), p 824-827.
[4] Hutcheson JC, Male neonatal circumcision:
indications, controversies and complications.
Urologic Clinics, 2004, 31(3), p 461-467.
[5] Krieger JN, Bailey RC, Opeya JC et al., Adult
male circumcision outcomes: experience
in a developing country setting. Urologia
internationalis, 2007, 78(3), p 235-240.
[6] Weiss HA, Larke N, Halperin D et al.,
Complications of circumcision in male
neonates, infants and children: a systematic
review. BMC urology, 2010, 10(1), p 1-13.