CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN

Nguyễn Quang1, Nguyễn Anh Tú2, Phạm Minh Ngọc2
1 Bệnh viện Việt Đức
2 Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: Co thắt âm đạo là rối loạn tình dục nữ đặc trưng bởi phản xạ co thắt nhóm cơ
từ xương mu đến xương cụt, khiến cơ vùng chậu căng cứng đột ngột, không cho phép mọi
động thái thâm nhập. Do ít gặp nên cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị còn là thách thức.
Mục đích: Báo cáo ca lâm sàng co thắt âm đạo nguyên phát và điểm lại y văn.
Phương pháp: Ca bệnh được báo cáo bệnh sử, khám lâm sàng, chẩn đoán và điều trị. Chỉ số
chức năng tình dục nữ (FSFI) được ghi nhận trước, sau điều trị.
Kết quả: Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng nữ 33 tuổi co thắt âm đạo nguyên phát điều trị bằng
tình dục liệu pháp. Bệnh nhân đã quan hệ tình dục thâm nhập được sau 5 phiên điều trị. FSFI
tăng từ 4 trước điều trị lên 24,4 điểm sau điều trị. Không ghi nhận biến chứng khi điều trị.
Kết luận: Tình dục liệu pháp dường như là phương pháp an toàn, thành công, chi phí thấp
điều trị co thắt âm đạo nguyên phát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Pichot PL, DSM-III: the 3d edition of
the Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders from the American
Psychiatric Association. Rev Neurol
(Paris);142(5):489-99, 1986. French.
[2] Basson R, Leiblum S, Brotto L et al., Revised
definitions of women’s sexual dysfunction. J
Sex Med;1:40-48, 2004.
[3] Spector IP, Carey MP, Incidence and
prevalence of the sexual dysfunctions: a
critical review of the empirical literature.
Arch Sex Behav;19:389-408, 1990.
[4] Lahaie MA, Boyer SC, Amsel R et al.,
Vaginismus: a review of the literature on
the classification/diagnosis, etiology and
treatment. Womens Health (Lond);6:705-
719, 2010.
[5] Fugl-Meyer KS, Bohm-Starke N, Damsted
PC et al., Standard operating procedures for
female genital sexual pain. J Sex Med;10:83-
93, 2013.
[6] Pacik PT, Understanding and treating
vaginismus: a multimodal approach. Int
Urogynecol J;25:1613-1620, 2014.
[7] Rosenbaum T, An integrated mindfulnessbased approach to the treatment of women
with sexual pain and anxiety: promoting
autonomy and mind/body connection. Sex
Relatsh Ther;28, 2013.
[8] Ozdemir O, Simsek F, Ozkardes S et al., Incesu
C, Karakoc B. The unconsummated marriage:96
its frequency and clinical characteristics in a
sexual dysfunction clinic. Journal of sex &
marital therapy;34(3):268-79, 2008.
[9] Pacik PT, When sex seems impossible.
Stories of vaginismus & how you can
achieve intimacy. Manchester, NH: Odyne
Publishing, 2010.
[10] Rosen R, Brown C, Heiman J et al., Leiblum
S, Meston C, Shabsigh R, et al. The
Female Sexual Function Index (FSFI): a
multidimensional self-report instrument for
the assessment of female sexual function.
Journal of sex & marital therapy; 26(2):191-
208, 2000.
[11] Pacik PT, Vaginismus: review of current
concepts and treatment using Botox
injections, bupivacaine injections, and
progressive dilation with the patient under
anesthesia. Aesthetic Plast Surg;35:1160-
1164, 2011.
[12] Pacik PT, Geletta S, Vaginismus Treatment:
Clinical Trials Follow Up 241 Patients. Sex
Med. Jun;5(2):e114-e123, 2017.
[13] Bokaie M, Bostani KZ, Couple Therapy and
Vaginismus: A single case approach. Journal
of Sex & Marital Therapy, 2019.