ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

Trương Hoàng Minh1, Ngô Quang Trung2, Nguyễn Thanh Quang1, Trần Lê Duy Anh1, Trần Phúc Hòa1, Trần Thanh Phong1
1 Bệnh viện nhân dân 115
2 Bệnh viện nhân dân 115 2

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chấn thương gãy khung chậu là một trong những nguyên nhân gây ra rối loạn cương ở nam
giới. Phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo cần được đặt ra ở trường hợp này khi thất bại với biện
pháp điều trị khác. Báo cáo trường hợp lâm sàng bệnh nhân nam Phan Văn B, 33 tuổi chẩn
đoán rối loạn cương nặng kèm theo hẹp niệu đạo sau chấn thương khung chậu do tai nạn giao
thông và đã trải qua nhiều lần phẫu thuật niệu đạo. Bệnh nhân được phẫu thuật đặt thể hang
nhân tạo loại 3 mảnh tại Bệnh viện Nhân dân 115. 3 tháng sau phẫu thuật, dụng cụ thể hang
nhân tạo hoạt động tốt, bệnh nhân phục hồi chức năng cương và có thể quan hệ tình dục. Cả
bệnh nhân và bạn tình đều cảm thấy hài lòng về đời sống tình dục.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Coccolini F, Stahel PF, Montori G et al.,
“Pelvic trauma: WSES classification and
guidelines”, World Journal of Emergency
Surgery, 12 (1), pp. 1-18, 2017.
[2] Ismail HD, Lubis MF, Djaja YP, “The
outcome of complex pelvic fracture after
internal fixation surgery”, Malaysian
Orthopaedic Journal, 10 (1), pp. 16, 2016.
[3] Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Văn Bền,
Trần Văn Sáng, “Chẩn đoán các thương
tổn đường tiết niệu dưới phức tạp trong gãy
xương chậu nặng”, Tạp chí Y học thành phố
Hồ Chí Minh, Tập 7 (phụ bản số 1), tr. 115-
119, 2003.
[4] Harwood PJ, Grotz M, Eardley I et al.,
“Erectile dysfunction after fracture of the
pelvis”, The Journal of Bone and Joint
Surgery. British volume, 87 (3), pp. 281-290,
2005.
[5] Akakpo W, Ben-Naoum K, Carnicelli D
et al., “Indications et résultats des implants
péniens”, Progrès en Urologie, 27 (14), pp.
831-835, 2017.
[6] Johnsen NV, Kaufman MR, Dmochowski
RR, “Erectile dysfunction following pelvic
fracture urethral injury”, Sexual medicine
reviews, 6 (1), pp. 114-123, 2018.