DOI: https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2

Published: 2021-04-30

Articles

SUMMARY: TREATMENT COMPLIANCE OF PATIENTS WITH HYPERTENSION
Hoàng Đức Thái, Bùi Đặng Minh Trí, Bùi Minh Hiệp, Huỳnh Thị Thúy Quyên
SUMMARY: SOME FACTORS RELATED TO COMPLIANCE IN TREATMENT BASEDOW ON OUTPATIENTS
Nguyễn Thế Hải, Đỗ Văn Mãi, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Phương Chi, Bùi Đặng Minh Trí