DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v62i2%20(2021)

Đã xuất bản: 2021-04-30

Bài báo khoa học

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
Hoàng Đức Thái, Bùi Đặng Minh Trí, Bùi Minh Hiệp, Huỳnh Thị Thúy Quyên
THỰC TRẠNG DÙNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT
Trần Nhật Anh, Đỗ Văn Mãi, Bùi Tùng Hiệp, Bùi Đặng Minh Trí