THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

Triệu Thị Thanh Thúy1, Đào Xuân Vinh2
1 Phòng Y tế thành phố Móng Cái
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

          Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả thực trạng công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng 107 cán bộ y tế tham gia công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020, các cơ quan quản lý hành nghề y dược tư nhân đã tổ chức 16 lượt thanh kiểm tra. Trong đó, 13 lượt phát hiện có vi phạm tại các cơ sở được kiểm tra. Qua các đợt thanh, kiểm tra cho thấy “hành nghề quá phạm vi” là loại vi phạm mà nhiều cơ sở mắc nhất (22,2%). 100% các cơ sở hành nghề y dược tư nhân đạt về các điều kiện cơ sở vật chất. Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị: cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tư nhân.

Chi tiết bài viết