THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021

Nguyễn Thị Nga1, Bùi Thị Thu Hà2, Lê Thị Yến3
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
2 Trường Đại học Y tế công cộng
3 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Công tác đào tạo liên tục (ĐTLT) ngày càng quan trọng đối với tất cả điều dưỡng (ĐD) đang hành nghề để nâng cao trình độ và kĩ năng.


Mục tiêu: Mô tả thực trạng đào tạo liên tục cho ĐD lâm sàng khối Nội tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2021.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định tính và định lượng.


Kết quả: Tất cả các ĐD đều từng được tham gia ĐTLT, tuy nhiên mức độ tham gia đầy đủ không đạt tối đa nhất là các lớp học dài, ngoại viện, không cấp chứng chỉ, các kĩ thuật khó, không thường xuyên thực hiện, hoặc kĩ thuật chuyên môn đặc thù, nghiên cứu khoa học. Quan điểm của cán bộ nhân viên bệnh viện lí giải là do đặc thù nghề nghiệp, khó sắp xếp thời gian và các ĐD chuyên ngành mới có thể nắm vững kĩ thuật khó.

Chi tiết bài viết