SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG

Bùi Đặng Phương Chi1, Bùi Đặng Minh Trí1, Hoàng Đức Thái2, Nguyễn Thị Như Huỳnh3
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Trường Đại học Y Dược
3 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tình hình tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng của bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu trên 310 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên 18 tuổi được chẩn đoán viêm loét dạ dày – tá tràng, điều trị ngoại trú tại khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long từ tháng 11/2019 đến tháng 07/2020. Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là khá cao, Có 94,19% (292/310) tuân thủ điều trị và cũng còn 5,81% (18/310) không tuân thủ điều trị theo bác sĩ. Có 96,58% bệnh nhân tuân thủ dùng thuốc tốt - mức cao và 3,23% tuân thủ dùng thuốc tốt - mức thấp. Phần lớn bệnh nhân đỡ và khỏi bệnh sau điều trị: Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh, hết các triệu chứng lâm sàng của bệnh là 30,32% (94/310). Bệnh nhân đỡ là 56,45% (175/310). Có mối liên hệ giữa mức độ tuân thủ và tỷ lệ diệt trừ H.p. Có mối liên hệ giữa học vấn, tình trạng sinh sống, điều kiên kinh tế với sự tuân thủ điều trị. Có mối liên hệ giữa sự hỗ trợ của nhân viên y tế đối với sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị ở mức cao. Bệnh nhân có kết quả điều trị khỏi và đỡ các triệu chứng bệnh chiếm tỷ lệ cao. Có mối liên quan giữa mức độ tuân thủ và tỷ lệ diệt trừ H.p, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Chi tiết bài viết