Thực trạng kiến thức, thực hành về làm mẹ an toàn của nhân viên y tế tại cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Phạm Văn Dậu1, Phạm Cẩm Kỳ1, Bùi Thị Hương1
1 1. Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức và thực hành làm mẹ an toàn của các bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019. Đối tượng nghiên cứu: Các nhân viên y tế đang làm việc tại cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Khi được hỏi về các dấu hiệu nguy hiểm của mẹ sau sinh cần theo dõi, tỷ lệ cao nhất là dấu hiệu chảy máu kéo dài (94.3%), thấp nhất là dấu hiệu đau bụng kéo dài (70.7%). Trong các nội dung khám toàn thân, tỷ lệ CBYT thực hành đúng thấp nhất là khám tim phổi (49.0%), khám vú (58.0%), cao nhất là bước đo huyết áp (91.7%). Kết luận: Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đúng về làm mẹ an toàn còn chưa cao. Cán bộ y tế thực hành đúng các bước khám thai, tỷ lệ thực hành đúng bước hỏi bệnh đạt từ 68.2% đến 94.3%.

Chi tiết bài viết