TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP

Hoàng Đức Thái1, Bùi Đặng Minh Trí2, Bùi Minh Hiệp3, Huỳnh Thị Thúy Quyên4
1 Trường Đại học Y Dược
2 2Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
3 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
4 Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại Bệnh viện đa khoa Tri Tôn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 236 bệnh nhân được chẩn đoán THA được điều trị ngoại trú và được quản lý tại BVĐK Tri Tôn từ ngày 11/2019 đến tháng 4/2020. Kết quả: Phần lớn bệnh nhân tuân thủ điều trị thuốc (72,03%), vẫn còn 66 bệnh nhân chưa tuân thủ tốt việc điều trị thuốc (27,97%). Đa số bệnh nhân tuân thủ các chế độ điều trị không thuốc: tuân thủ chế độ ăn (86,02%), tuân thủ việc hạn chế sử dụng rượu bia (81,36%), tuân thủ tốt chế độ sinh hoạt và rèn luyện thể lực (83,47%). Phần lớn bệnh nhân đều tuân thủ điều trị chung (88,98%). Kết luận: Tuân thủ điều trị thuốc và điều trị không dùng thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao, từ khoảng 72,03% đến 88,98%.

Chi tiết bài viết