THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Phan Thị Thu Trang1, Võ Văn Hải1, Lê Thị Thanh Hương1
1 Trường Đại học Y tế công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh viện quận Thủ Đức có quy mô 11 phòng và 38 khoa với 1791 nhân viên, mỗi ngày khám chữa bệnh trên 6.000 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú bình quân trên 900 người. Mặc dù quản lý chất thải rắn y tế đã được bệnh viện quan tâm và chú trọng nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Phương pháp nghiên cứu áp dụng cắt ngang mô tả, thực hiện quan sát tất cả dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho quản lý chất thải rắn y tế và quan sát việc phân loại chất thải rắn y tế tại 36 khoa/đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng, sử dụng bảng kiểm được xây dựng sẵn. Kết quả cho thấy tỷ lệ phân loại đúng chất thải rắn y tế còn thấp với 65,1%. Trong đó, phân loại đúng chất thải rắn y tế (CTRYT) thông thường không tái chế chiếm tỷ lệ thấp nhất với 69,8%, tiếp đến là CTRYT thông thường tái chế 71,7% và CTRYT nguy hại không lây nhiễm 75,4%.

Chi tiết bài viết