Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Trần Thị Hải1, Ngô Thanh Thảo2
1 Trường Đại học Y tế công cộng
2 Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng nhẹ cân trẻ dưới 5 tuổi thuộc 14 thôn khó khăn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, năm 2019, đồng thời phân tích các yếu tố liên quan tới thực trạng này. Khảo sát cho biết: tỉ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi của 14 thôn này là 19,3%. Các yếu tố như chăm sóc bà mẹ trong quá trình mang thai (uống viên sắt), tình trạng kinh tế hộ gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ nhỏ trong khi sinh và sau sinh (cân nặng sơ sinh, NCBSM, uống vitamin A cho trẻ, chăm sóc khi trẻ ốm) cần được khắc phục để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi thuộc các thôn khó khăn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết bài viết