DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v63i4

Đã xuất bản: 2022-08-08

Bài báo khoa học

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
Hoàng Đức Thái, Lê Nguyễn Huyền Trân, Lê Phú Nguyên Thảo, Tống Đức Minh
ĐÁNH GIÁ SỰ BỘC LỘ KI-67 Ở CÁC TÍP MÔ BỆNH HỌC U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B
Nguyễn Khắc Tuyến, Đậu Văn Nhụ, Nguyễn Công Trường, Trần Viết Hiếu, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Lâm, Lê Thị Linh, Trần Ngọc Dũng
THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI VÀ THỦY NGÂN TRONG SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI CẦN THƠ NĂM 2021
Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị Trường, Tống Đức Minh, Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Đình Chính
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU/BIA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
Trần Thị Diễm Quỳnh, Ngô Trí Tuấn, Trần Ngọc Ánh, Đoàn Thị Cẩm Anh, Bùi Thị Tuyết Trinh, Hà Thị Hằng, Lê Minh Đạt, Lê Xuân Hưng
KIỂM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI TÌM KIẾM VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN Y TẾ CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI TẠI HÀ NỘI, 2020
Nguyễn Thị Nga, Đoàn Ngọc Thủy Tiên, Đỗ Thị Thanh Toàn, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Lê Xuân Hưng
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM HỌC 2020 - 2021
Vũ Thị Đức, Phạm Việt Cường, Lê Văn Tuấn, Lê Thị Nga, Bùi Khánh Hoà, Trần Thế Mạnh, Vương Đức Tuấn, Phạm Quốc Thành